Hvor lenge sitter RS-virus i kroppen?

Hvor lenge varer bronkiolitt?

Prognose. ​Små barn med bronkiolitt blir vanligvis bedre uten legebehandling i løpet av noen dager. Selv om barnet skulle trenge sykehusbehandling, er det ofte tilstrekkelig med overvåkning av pust, væske- og næringsinntak. Barn som må på sykehus kan lettere bli tung i pusten ved luftveisinfeksjoner senere.

Hvor lenge er man smittsom ved RS-virus?

Tiden fra man blir smittet til man får symptomer, er ofte mellom 2 og 8 dager. Symptomene kan strekke seg over 2–3 uker. Man er vanligvis smittsom i en ukes tid.

Er bronkiolitt smittsomt?

Akutt bronkiolitt hos spedbarn forårsakes i de fleste tilfeller av RS-virus. Hos større barn og voksne kan RS-virus forårsake forkjølelse og bronkitt. Smitte skjer via dråper fra nese og svelg hos personer med virusinfeksjonen.

Hvordan vet man at det er RS-virus?

De typiske symptomene er forkjølelse med hoste, nysing og rennende nese. Hos små barn utvikler sykdommen seg ofte til akutt bronkitt med hoste, åndedrettsbesvær og pipende pust. Barnet kan få lungebetennelse med feber på 39°C, og åndedrettet blir raskt. Barnet kan bli blekt og få en blålig farge omkring leppene.

Kan man ha RS-virus flere ganger?

Viruset smitter ved nærdråpekontakt og ved kontakt med for eksempel snørr. Ofte smittes de små fra eldre søsken, som kan være smittebærende opptil 1-2 uker etter at de fikk symptomer. Fra barnet smittes til det får symptomer (inkubasjonstid), er 3-6 dager. Man kan få infeksjonen flere ganger.

Hva er et virus enkelt forklart?

Hva er et virus? Virus er mikroskopiske organismer som finnes omtrent overalt på jorden. De kan infisere dyr, planter, sopp, ja til og med bakterier.

Hva er Laryngomalasi?

Laryngomalasi gir symptomer fra strupen og i øvre luftveier. Barnet lager hvesende lyder på innpust. Laryngomalasi er den vanligste formen for malasi hos barn. Hvis barnet sliter med pusten, og det ikke er astma, er det som regel laryngomalasi.

Hva er Jugulære inndragninger?

Inndragninger jugulært, interkostalt og subcostalt er også tegn på økt respirasjonsarbeid og kan skyldes nedre luftveisinfeksjoner eller høyt negativt intratorakalt trykk pga obstruksjon i øvre eller nedre luftveier.

Hvor lenge er man smittefarlig ved forkjølelse?

En person smitter fra dagen før, sykdommen bryter ut til 1-3 dager etter utbrudd. Smitten skjer med luftbårne dråper i forbindelse hoste og nys. Smitten kan også skje via hendene hvis man har fått virus på hånden og deretter fører hånden opp til øynene eller nesen.

Kan voksne bli smittet av RS virus?

Voksne kan både bli smittet av andre voksne, og ganske ofte barn som har blitt smittet i barnehagen. RSvirus spres når en person som er smittet hoster eller nyser, og du får små, usynlige dråper i øyne, nese eller munn.

Når er man ikke lenger smittsom forkjølelse?

«Er man frisk, er man ikke lenger smittsom»

Siden symptomene på forkjølelse kommer fra immunforsvaret, og ikke viruset, kan man fortsatt være bærer av viruset uten å ha symptomer. Man kan avgi smitte i opptil to uker etter en forkjølelsesinfeksjon.