Hvor lenge er kjønnsvorter smittsomt?

Hvordan utvikler kjønnsvorter seg?

Tilstanden skyldes en infeksjon i huden med et virus som kalles humant papillomavirus (HPV). HPV stimulerer hudens overflateceller til å dele seg, og dermed oppstår vorter som fortykkelser i huden. Tiden fra viruset smitter til symptomene opptrer, er vanligvis mellom en og seks måneder, men den kan også være lenger.

Kan vorter på hendene smitte til underlivet?

De fleste av HPV-virusene gir ikke vorter, mens noen av HPV-virusene kan gi vorter andre steder på kroppen, for eksempel på fingre, føtter eller i ansikt. Det er kun vorter på penis, rundt skjedeåpningen eller i huden rundt kjønnsorgan og endetarmsåpning som kalles kjønnsvorter.

Hvor smittsomt er vorter?

Vortevirus er meget smittsomt. Hudcellene på vorten frigir tusenvis av virus hver dag. Man kan bli smittet ved berøring av vorten eller av de avstøtte hudcellene, og på den måten kan man smitte både seg selv og andre. Blodet smitter ikke.

Hva hjelper mot kjønnsvorter?

Behandling ved kjønnsvorter
  1. flytende liniment som du pensler på vortene hjemme.
  2. frysing med flytende nitrogen på legekontor.
  3. laser eller elektrokauter (brenning) på legekontor.

Kan man få kjønnsvorter flere ganger?

Kjønnsvorter er den vanligste seksuelt overførbare sykdommen. Siden de fleste ikke får vorter, er det veldig mange som ikke er klar over at de har viruset. De kan allikevel smitte videre. Omtrent 70-80 prosent av alle kvinner og menn vil bli smittet av HPV en eller flere ganger i løpet av livet.

Hvor lenge varer en vorte?

Vorter er helt ufarlige, men de kan være skjemmende og plagsomme. Hos noen kan vortene forsvinne uten behandling alt etter to til tre måneder, og de aller fleste opplever at vortene har forsvunnet av seg selv etter ett til to år.

Hvor mange år kan man gå med HPV viruset i kroppen?

Vanligvis forløper HPV-infeksjon uten symptomer. Hos over 90% går infeksjonen over av seg selv etter ½ – 1 ½ år, men hos om lag 10 % blir det en persisterende infeksjon som gir risiko for kreftutvikling.

Hvordan teste seg for kjønnsvorter?

Du tar enten en urinprøve eller en prøve fra skjede/anus og sender prøven tilbake i posten. Hvis du tester positivt blir du innkalt til en time der du får behandling. Dette gjelder for de som ikke har symptomer eller plager. Noen opplever at legen ikke tar deg på alvor når du ønsker en smittesjekk.

Hvordan merker man HPV-virus?

Infeksjonen er stort sett uten symptomer, og hos de fleste kvinner klarer immunsystemet å bekjempe viruset uten at det fører til plager eller celleforandringer. HPV-infeksjon kan påvises hos kvinner hvis de undersøkes regelmessig med prøver fra livmorhalsen. Det finnes ingen rutineundersøkelse av menn.

Er fotvorter smittsomt?

Fotvorter er smittsomme og kan smitte ved enten direkte eller indirekte kontakt. Indirekte kontakt kan for eksempel være gjennom gulvet i offentlige dusjer eller svømmehaller.

Kan man klippe av vorter?

Mange lurer på om de kan klippe av vorten selv. Det er ikke anbefalt å klippe eller skjære i vortene selv. Dette kan føre til skade på frisk hud og føre til blødning og kan gi infeksjon.