Hvor kan man kjøpe EpiPen?

Er EpiPen på blå resept?

Epipen (R) dekkes ikke automatisk på «blå resept«, det må søkes om refusjon for den enkelte pasient. Vanlig praksis er at pasienten betaler alt, og får refundert 2/3 av beløpet som overstiger kr 600.

Kan man dø av EpiPen?

EpiPen® inneholder natriummetabisulfitt, en sulfitt som i andre produkter kan gi allergiske reaksjoner, inkludert anafylaktiske symptomer eller livstruende eller mindre alvorlige astmaanfall hos sensitive personer.

Hvem kan få EpiPen?

EpiPen Autoinjektor er beregnet for øyeblikkelig administrering hos pasienter som er vurdert til å ha økt risiko for anafylaksi, inkludert pasienter som tidligere har hatt anafylaktiske reaksjoner.

Hva skjer når du tar EpiPen?

Svar: Når du støter EpiPen® mot låret ditt, vil dosen med adrenalin bli levert. Etter at du har tatt ut EpiPen®, vil den oransje enden bli skjøvet ut og tildekke nålen, og inspeksjonsvinduet blir mørkt.

Når skal man bruke EpiPen?

En person som opplever en allergisk reaksjon bør bruke sin EpiPen® umiddelbart dersom noen av de følgende alvorlige symptomer på anafylaksi opptrer etter kontakt med sitt allergen:
  1. Vanskelig/ støyende pust.
  2. Hevelse av tungen.
  3. Hevelse/ tetthet i halsen.
  4. Vanskeligheter med å snakke og/ eller hes stemme.

Hvor mye adrenalin kan man ta?

Legen bestemmer hvor mye Adrenalin du skal ha. Anbefalt dose for voksne er 0,2-1 mg (0,2-1 ml Adrenalin 1 mg/ml). Dosen kan om nødvendig gjentas. I livstruende tilfeller gis 50-200 mikrogram intravenøst (0,5-2 ml).

Hvor skal adrenalin settes?

Adrenalin intramuskulært.

Massér injeksjonsstedet. Effekten av adrenalin kan være kortvarig. Gjenta dosen etter 5 minutter dersom symptomene ikke avtar, eller de tiltar på nytt.

Hvem har rett på blå resept?

Legemidler som helt eller delvis betales av folketrygden forskrives på såkalt blå resept. Personer som har en kronisk sykdom som trenger behandling i minst 3 måneder pr. kalenderår, kan ha krav på legemidler eller medisinsk utstyr på blå resept.

Kan man få vagifem på blå resept?

Vagifem vaginaltabletter er et reseptfritt legemiddel som brukes etter overgangsalder hos kvinner.

Hva er egenandelen på blå resept?

Ved kjøp av medisin, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på blå resept betaler du 39 prosent av reseptbeløpet i egenandel, men ikke mer enn 520 kroner per resept for en mengde tilsvarende tre måneders forbruk.

Kan man dø av allergisk reaksjon?

Alvorlig allergisk reaksjon (anafylaksi) er en potensielt livstruende overfølsomhetsreaksjon som krever akutt behandling. Allergisk (anafylaktisk) sjokk er den kraftigste formen for allergisk reaksjon. Ved mistanke om anafylaksi, ring 113 øyeblikkelig.