Hvor kan jeg sjekke om jeg har ADHD?

Hvordan kan jeg finne ut om jeg har ADHD som voksen?

Symptomer hos voksne med ADHD er at de:
  1. Har lett for å bli distrahert.
  2. Er impulsive og rastløse.
  3. Kan ha hyperaktivitet i form av uro i armer eller ben.
  4. Ofte er dårlige til å planlegge og organisere.
  5. Kan få humørsvingninger og sinneutbrudd.
  6. Ofte søker spenning og risiko for å kunne konsentrere seg bedre.

Kan man ha ADHD og være rolig?

Personer med ADHD uoppmerksom type skaper sjelden konflikter eller forstyrrer andre og fremtrer ofte på en mer stille og rolig måte. Noen kan oppleves som “drømmende” og bli sett på som sjenerte, innadvendte eller late.

Hva kjennetegner ADHD som voksen?

Tegn på ADHD blant voksne

Å være uorganisert, rastløs og lett å distrahere kan forekomme. Noen mennesker med ADHD har problemer med å konsentrere seg mens de leser. Manglende evne til å holde fokus og følge med på oppgaver kan gjøre både karriere, ambisjoner og relasjoner til en utfordring.

Hva er tegn på ADHD?

ADHD er forkortelse for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. Kjennetegn på ADHD er store konsentrasjonsvansker, impulsivitet og hyperaktivitet.

Hvordan gå frem for utredning ADHD?

Det anbefales at foreldre som ønsker en ADHDutredning for sitt barn, tar saken opp med PP-tjenesten via skolen og med fastlegen. Dersom disse kommer fram til at ADHD er en mulig diagnose, henvises saken videre til spesialisthelsetjenesten for barn og unge (BUP).

Hvordan finner man ut om man har ADD?

I de fleste tilfeller vil utredningen ha sitt utgangspunkt i en vurdering gjort av fastlege, annen behandlende lege eller pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Det skal alltid foretas en medisinskfaglig vurdering.

Hvor lang tid tar det å teste seg for ADHD?

En ADHD utredning hos psykolog tar mellom 10 og 16 timer avhengig av individuelle faktorer og kompleksitet. Utredningen kan avbrytes underveis hvis psykologen har grunn til å tro at pasientens plager ikke utelukkende skyldes ADHD.

Kan voksne utredes for ADHD?

Hos voksne kan det være vanskeligere for fastlege eller andre å vurdere om symptomer/ vansker med konsentrasjonsproblemer, impulsivitet og hyperaktivitet peker mot diagnosen ADHD/ Hyperkinetisk forstyrrelse eller ikke.

Kan man ha ADHD uten å være hyper?

— Det er ikke alle som er hyperaktive eller impulsive, noen kan også være stille og tilbaketrukne. Har du sett én med ADHD har du kun sett én!, sier Nina Holmen, rådgiver ved ADHD Norge.

Hva er AAD?

Betegnelsen ADHD, «attention deficit hyperactivity disorder», ble brukt til å beskrive barn, ungdommer og voksne med hyperaktive og impulsive symptomer. Så mens ADD ble avgrenset til oppmerksomhetsproblemer, så inkluderte ADHD i tillegg hyperaktivitet og impulsivitet.

Hvordan takle kjæreste med ADHD?

– Først og fremst: Vær åpen for den andres opplevelse! Innse at du som alle oss andre har noen blinde flekker, at det foreligger noen begrensinger i din forståelse av hvordan andre oppfatter deg. La kjæresten utdanne deg. Erkjenn at du vet mye om din ADHD, men mindre om hvordan den virker på andre, sier Hoem.