Hvor kan jeg plassere p-plaster?

Hvilken prevensjon gir minst bivirkninger?

Kobberspiral og kondom er prevensjonstyper som ikke inneholder hormoner. Fordelen med prevensjon uten hormoner er at det ikke er risiko for bivirkninger.

Hva er den tryggeste prevensjonen?

Spiral og p-stav er de sikreste prevensjonsmidlene. Du ser også hvilke hormoner prevensjonen inneholder, og hva som er hormonfritt.

Kan man legge på seg av p-plaster?

Plasteret gir en jevn konsentrasjon i blodet av hormoner, men gir ingen vektøkning og er gunstig for dem som er plaget med kviser. Pplaster inneholder hormonene østrogen og gestagen og bør skiftes hver uke.

Kan man miste mensen av p-plaster?

Etter tre uker med plaster skal det være en uke uten, slik at det blir en bortfallsblødning. Dersom man unngår å ta denne plasterfrie pausen, men går direkte på et nytt plaster, slipper man menstruasjonsblødningen. Risikoen for gjennombruddsblødninger blir større jo lengre man utsetter menstruasjonen.

Hvor lenge varer Pplaster?

Kontroller daglig at plasteret sitter godt. Dersom plasteret faller av følg rådene i pakningsvedlegget. P-plaster skal brukes i tre uker på rad (et p-plaster i uka), deretter har man en ”plasterfri” uke hvor man får menstruasjon. P-plasteret må skiftes på samme ukedag til omtrent samme tid hver uke.

Hvor mye koster p-plaster?

Valg av pplaster

Det finnes én type pplaster på markedet i dag. Det heter Evra og koster cirka 30 kroner per plaster. En pakke inneholder ni plaster og koster cirka 270 kroner, dette gir en månedlig kostnad på cirka 90 kroner.

Hvilken prevensjon gir minst humørsvingninger?

Hormonfri prevensjon (kobberspiral, kondom) er for øvrig de eneste alternativene som er dokumentert fri for humørrelaterte bivirkninger. Endringer i humør er rapportert ved bruk av både kombinasjonspreparater med østrogen og gestagen samt for rene gestagenpreparater.

Hvilke p-piller gir minst vektøkning?

I en studie med observasjonstid på tre år fant man at de som brukte Depot-Provera, i gjennomsnitt hadde en vektøkning på fem kilo. De som brukte vanlige Ppiller, hadde ingen vektøkning. Det er ingen forskjeller mellom de ulike Ppillene når det gjelder tilbøyeligheten til å forårsake vektøkning.

Hva er tryggest av p-piller og spiral?

P-stav og spiral er ufattelig mye sikrere enn ppiller, nettopp fordi man ikke kan gjøre noe feil. Hadde veldig mange flere av de yngste prevensjonsbrukerne i stedet for ppiller begynt på p-stav eller spiral, ville vi unngått minst mange hundre uønskede graviditeter, sier Johansen.

Hva er de mest brukte prevensjonsmidlene?

P-piller/Kombinasjonspiller (250 000 brukere i 2015) P-plaster.

Hvor sikker er p-stav?

Forskning har vist at risikoen for å bli gravid med pstaven er omtrent null innenfor behandlingsperioden. Etter at pinnen er fjernet, kommer vanligvis eggløsningen i gang innen en periode på seks til tolv uker. Prevensjonsformen anbefales for kvinner som har behov for langvarig og sikker prevensjon.