Hvor i kretsløpet er blodet oksygenfattig?

Hva er anatomi eksamen?

Du vil bli bedt om å nevne, navngi, plassere, definere, beskrive, forklare og gjøre rede for ulike elementer i anatomi, fysiologi og biokjemi. Du vil for eksempel bli testet i kroppens normale oppbygning, organer og celler, i tillegg til levende organismers kjemiske strukturer og prosesser.

Hvordan transporteres blodet?

Hjertet pumper blodet rundt i kroppens blodårer. Arteriene bringer oksygenrikt blod ut til kroppens vev. Vener bringer oksygenfattig blod tilbake til hjertet.

Hva er Glukosemetabolisme?

Karbohydrater er et av de energigivende næringsstoffene, og finnes i kroppen hovedsakelig som glukose. Glukose er en viktig energikilde, og noen av kroppens celler er helt avhengig av dette molekylet. Prosessen som bryter ned glukose inni cellen kalles glykolyse.

Er respirasjon og celleånding det samme?

Artikkelstart. Respirasjon er det som skjer når det utveksles oksygen og karbondioksid mellom en organisme og atmosfæren. Respirasjon er nødvendig for at fotosyntese og celleånding skal kunne foregå, altså for at energi skal kunne lagres og brukes av det som lever.

Hva er et hjerte?

Hjertet er en muskel. Det har som oppgave å transportere blod rundt i kroppen slik at celler og vev kan motta oksygen og næringsstoffer. Denne tilførselen er helt nødvendig for at vi skal kunne overleve. Blodet transporterer også avfallsstoffer bort fra vev og celler.

Hva er det store kretsløpet?

Store kretsløp er betegnelsen på blodets sirkulasjon fra venstre forkammer, via venstre hjertekammer, gjennom hovedpulsåren (aorta) ut i kapillarene og gjennom venene tilbake til hjertets høyre forkammer.

Hva er sirkulasjon?

Sirkulasjon er omløp, kretsløp eller kretsbevegelse. Man snakker for eksempel om blodets sirkulasjon i kroppen og pengers sirkulasjon i samfunnet.

Hva betyr ordet anatomi?

Anatomi er læren om kroppens bygning på alle plan. Organenes struktur og funksjon er nær knyttet sammen, slik at en ut fra oppbygningen vil kunne utlede mye om funksjonen.

Hvor mange stryker på anatomi eksamen?

Når norske sykepleierstudenter skal opp til eksamen i første semester, møter mange utfordringer. 1 av 4 strøk på anatomieksamen før jul, og over 60 prosent strøk også på andre forsøk. – Det er et tungt stoff.

Kan forklare hvordan produksjonen av erytrocytter reguleres?

Det er oksygenbehovet og hormonet erytropoietin (EPO) som regulerer produksjonen av røde blodceller. Celler som sitter i arteriene i nærheten av nyrene registrerer tilbudet av oksygen. Hvis dette er for lavt, skrus produksjonen av erytropoietin opp, og dette stimulerer til økt produksjon av røde blodceller.

Hva frakter blodet?

Blodet er kroppens flytende transportorgan som pumpes rundt i blodårene. Blodet bringer oksygen og næringsstoffer ut til cellene og henter ut cellenes avfallsstoffer som skilles ut i lungene, nyrene eller leveren. Også hormonene som regulerer cellenes virksomhet, bringes rundt av blodet.