Hvor i hodet har man vondt ved migrene?

Kan man plutselig få migrene?

Oppsøk straks legehjelp hvis du har: Plutselig og svært kraftig hodepine som du aldri har opplevd før. Hodepine med feber, nakkestivhet, forvirring, anfall, dobbeltsyn, svakhet eller nummenhet. Manglende evne til eller vansker med å snakke.

Hvordan sjekker legen om man har migrene?

Vanlige migrenesymptomer er
 1. smerte som blir verre ved fysisk aktivitet.
 2. kvalme og/eller oppkast.
 3. synsforstyrrelser.
 4. ømfintlighet for lys, lyd og lukt.
 5. krampe, stivhet, prikking i huden, nummenhet.
 6. ensidig pulserende hodepine.

Hva regnes som kronisk migrene?

Kronisk migrene defineres som hodepine i 15 dager eller mer hver måned. Av disse 15 hodepinedagene er minst åtte dager med migrenesymptomer. Det må dessuten pågå i minst tre måneder i løpet av et år. De tre månedene behøver ikke være sammenhengende.

Er migrene med aura farlig?

Migrene med aura er assosiert med en doblet risiko for hjerneinfarkt, men det er ingen sikker økt risiko for personer med migrene uten aura. Hvorfor det er sånn vet vi ikke nøyaktig. Dette er en kompleks situasjon som må tas hensyn til ved vurdering av risikofaktorer som røyking, høyt blodtrykk og p-pillebruk.

Hva er skallebank?

Som regel er dette en hodepine som er på begge sider av hodet, og kan ofte beskrives som et trangt bånd rundt hodet. Smerten beskrives ofte som diffust pressende og trykkende, og øker ofte utover dagen. Noen kan i tillegg ha smerter når man trykker på muskulatur i hodebunn og nakke- og skuldermuskulatur.

Hva betyr de forskjellige hodepinene?

Kjente faktorer som stress, lite søvn, lite mat eller for mye alkohol kan utløse hodepine, og den vanligste formen for hodepine er spenningshodepine. Denne typen hodepine er episodisk eller kronisk. Hodepinen setter inn i forbindelse med stress. Du kan forebygge og lindre smertene selv.

Hvor sitter migrene?

Smertene sitter ofte på den ene siden av hodet, og det er som regel ikke den samme siden som er smertefull ved hvert anfall. Den kan også skifte side under samme anfall. Smertene er ofte bankende og kan bli så sterke at daglige gjøremål ikke er mulig. Kvalme og oppkast er vanlig, likeledes lys- og lydskyhet.

Kan hvem som helst få migrene?

Migrene kan ramme både voksne og barn, kvinner og menn. Men migrene er hyppigere hos voksne enn hos barn, og rammer kvinner langt hyppigere enn menn. Ofte oppstår migrene første gang i tenårene. Men tilstanden kan også komme i barneårene.

Hvordan utvikle migrene?

Migrene er akutte anfall med ensidig, pulserende hodepine. Smerten er ofte ledsaget av kvalme og brekninger, og blir verre ved fysisk anstrengelse. Den eksakte årsaken er ikke kjent, men migrene kan utløses av for eksempel stress, hormonforandringer eller visse typer mat og drikke.

Hva kan føre til migrene?

Mange kvinner er spesielt plaget i forbindelse med menstruasjon. En rekke livsstilsforhold kan også utløse migrene. Vanlige eksempler er sult, søvnmangel, stress eller hvile etter stress, sterke sanseinntrykk, værforandringer, kraftige lukter og aktiv eller passiv røyking.

Hvordan bli utredet for migrene?

Før du går til legen for utredning av migrene eller hodepine, tenk over:
 • Hvor lenge har jeg hatt migrene el. …
 • Hvor ofte har jeg hodesmerter?
 • Hva gjør jeg når jeg får hodesmerter?
 • Hvor er det vondt i / på hodet?
 • Opplever jeg andre symptomer enn hodepinene (før, under og etter smertene)?