Hvor finner jeg blodtypen min Helsenorge?

Hvor finner man helseopplysninger om seg selv?

Du får tilgang via helsenorge.no. Husk at pasientjournalen er laget for å gi informasjon til helsepersonell og ikke først og fremst for å være forståelig for menigmann. Du kan reservere deg mot å ha en kjernejournal, mens en pasientjournal vil du alltid ha dersom du for eksempel har vært til behandling ved et sykehus.

Kan en lege se journalen min?

Alle har rett til å se journalen sin og alle har rett til å se hvem som har lest journalen sin. Du kan derfor be om dette hvis du ønsker det. Du kan også be om at deler av journalen din kan bli sperret for enkelte helsepersonell. Du kan lese litt mer om innsyn i pasientjournalen din her.

Hvordan sjekke blodprøver?

Du får digital tilgang via helsenorge.no. Der får du også tilgang til en annen tjeneste, som kalles kjernejournal. Kjernejournalen samler viktige opplysninger om deg og gjør dem tilgjengelig både for deg og for helsepersonell i hele landet.

Hva er den sjeldneste blodtypen?

Hele 85 prosent av den norske befolkningen er Rhesus positiv, 15 prosent er negative. Blodtype A+ er derfor den vanligste og den sjeldneste er AB-.

Hva er den vanligste blodtypen i Norge?

I Norge er fordelingen omtrent 49 prosent A, 8 prosent B, 4 prosent AB og 39 prosent O. Blodtype RhD+ finnes hos 85 prosent av den norske befolkningen og blodtype RhD- finnes hos 15 prosent.

Hvor kan jeg sjekke Koronasvar?

Hvis du har blitt testet for covid-19 kan du logge deg inn og se dine prøvesvar her. Du kan også se svar på utvalgte prøver og undersøkelser fra sykehus i Helse Vest. I tillegg til svar på covid-19-testen kan du finne svar på eventuelle andre tester som er utført.

Hvordan finne fødselstidspunkt på Helsenorge?

Medisinsk fødselsregister inneholder opplysninger om alle fødsler og fødte i Norge siden 1967. Det er nå mulig å få innsyn i disse opplysningene om deg selv via «Min helse» på helsenorge.no. I samme tjeneste får du også innsyn i opplysninger for barn under 16 år som du har foreldreansvar for.

Hvordan få tilgang til egen journal?

Ved å logge inn i tjenesten Pasientjournal på Helsenorge vil du få tilgang til pasientjournalen din fra noen sykehus. Pasientjournalen din vil kun vises når du har logget deg inn. Du må være over 16 år for å få tilgang til pasientjournalen din på Helsenorge.

Hvor finner man personnummer på Helsenorge?

Når du logger inn for første gang vil det opprettes en profil på deg før du får tilgang til tjenestene. Følgende personopplysninger vil bli lagret i din profil på Helsenorge: Ditt fødselsnummer eller D-nummer.

Hvem kan se min kjernejournal?

Hvem har tilgang til kjernejournalen din? Det er kun autorisert helsepersonell som har tilgang til å åpne din kjernejournal. Helsepersonell har lov til å åpne din kjernejournal når du er til behandling. De har også lov til å åpne kjernejournal når de planlegger og følger opp behandlingen din.

Når har helsepersonell lov til å lese pasientjournaler?

Helsepersonell kan alltid gå inn i en journal dersom pasienten gir samtykke. Det finnes imidlertid mange situasjoner der helsepersonell ikke kan få et gyldig samtykke eller der det er etisk vanskelig å spørre om samtykke. Dette gjelder blant annet i akuttsituasjoner og der pasienter har redusert bevissthet.