Hvor er brysthulen?

Hva er Tietzes syndrom?

Tietzes syndrom er en tilstand med smertefull hevelse av ribbeinsbrusken ved overgangen til brystbeinet, spesielt ved de øverste ribbeinsbruskene. Tilstanden kan være plagsom, men er ufarlig. Årsaksforholdene er ukjent, men antas å skyldes en betennelse i brusken mellom ribbeina og brystbeinet (sternum).

Hvor sitter ribbeina?

Ribbeina (Latin: Costa) betegner de bueformede ben som omkranser, og sammen med brystbenet utgjør brystkassen (latin: thorax). Hos menneske finner man totalt 24 ribben, 12 på hver side, med mulighet for variasjon, i det noen mennesker har et par fler eller færre.

Hvorfor har jeg vondt mellom ribbeina?

Brystsmerter er noe de fleste opplever fra tid til annen. Heldigvis er forklaringen i de fleste tilfeller ufarlig. En hyppig årsak til ufarlige brystsmerter er betennelse i bruskovergangene mellom ribbena og brystbenet.

Hva kan trykk i brystet bety?

Brystsmerter, årsaker

Stress, angst, anspenthet. Dette er den aller hyppigste årsaken. Smertene skyldes stram og øm muskulatur i brystkassen og er som regel tilstede i hvile. Hjerte-/karsykdommer: Angina pectoris, betennelse i hjertet, hjerteinfarkt og utposing på hovedpulsåren.

Hvor i hjernen er Respirasjonssenteret?

Regulering av åndedrettet. Respirasjonssenteret ligger i den forlengede marg (medulla oblongata) i hjernestammen. Her ligger det nerveceller som sender sine utløpere til respirasjonsmusklene.

Hvor ligger mediastinum?

Mediastinum er rommet midt i brystkassen mellom lungene. Det inndeles i fremre, bakre, øvre og nedre mediastinum.

Hvor i kroppen ligger mellomgulvet?

Mellomgulvet er en flat, bred muskel som skiller brysthulen fra magehulen. Gjennom muskelen passerer spiserøret som går over i magesekken like under mellomgulvet. Hos noen glir øvre del av magesekken opp i brysthulen gjennom en utvidet åpning i mellomgulvet.

Hvordan bli kvitt Kostokondritt?

Behandlingen er smertelindring med for eksempel paracetamol og NSAIDs, og eventuelt hostedempende midler. Aktiviteter som utløser smerte bør begrenses. Om smertene ikke forsvinner med betennelsesdempende medikamenter, kan man forsøke en injeksjon med en blanding av kortison og lokalbedøvelse.

Har vondt under brystet?

Smerter i brystet stammer ofte fra et av organene som ligger i denne delen av kroppen som hjertet, lungene eller spiserøret, eller fra bestanddeler av brystveggen som muskel, skjelett eller hud. Psykiske årsaker som stress, anspenthet og angst kan også føre til brystsmerter, og dette er blant de vanligste årsakene.

Hvordan finne ut om man har fibromyalgi?

Fibromyalgi er en kronisk smertetilstand i muskler og skjelett. For å få diagnosen fibromyalgi må man ha hatt muskelsmerter i store deler av kroppen i minst 3 måneder. Legen må også finne 11 av 18 trykkømme punkter, og andre sykdommer (som for eksempel leddgikt og lavt stoffskifte) må utelukkes.

Hva ligger under ribbein høyre side?

Leveren er delvis beskyttet av de nedre høyre ribbeina og sykdom i leveren kan derfor gi smerter i dette området. Hepatitt, alkoholrelatert leversykdom og paracetamolforgiftning er alle eksempler på sykdommer/skader på leveren. Ved leversykdom kan det ta tid før symptomer viser seg.