Hvor er basalganglier?

Hva er Putamen?

Putamen er en del av storehjernens basalganglier og ligger lateralt for globus pallidus, mellom capsula interna og capsula externa. Til sammen danner disse to delene – putamen + globus pallidus – den såkalte linsekjernen ( nucleus lentiformis).

Hva er thalamus sin funksjon?

Thalamus er en oval-formet struktur som utgjør den dorsale delen av mellomhjernen. Den overfører sensoriske input til de primære sensoriske sonene i cortex. Den er imidlertid mer enn bare en mellomtasjon. Hovedfunksjonen til thalamus er integrering av sensorisk informasjon rettet mot cortex.

Hva er hovedoppgaven til lillehjernen?

Lillehjernens funksjon

Lillehjernen er plassert i bakhodet under storehjernen, og er koblet direkte til hjernestammen. Denne har som hovedoppgave å koordinere informasjon fra storhjernen om en ønsket bevegelse med informasjon fra sanseapparatet, for eksempel i hvilken posisjon en arm er i.

Hvor stor er hjernen?

Hos voksne veier hjernen 1,3 til 1,5 kilo, og består av omtrent 100 milliarder nerveceller.

Hva styres av høyre hjernehalvdel?

Den består av to halvdeler (hemisfærer) den høyre som kontrollerer kroppens venstre side, og den venstre som kontrollerer kroppens høyre side. Høyre halvdel styrer i stor grad de kreative evnene våre, mens praktiske funksjoner som for eksempel det å snakke styres av venstre halvdel.

Hva skjer når lillehjernen har en skade?

Bevegelsene vil ikke tilpasses handlingen man ønsker å utføre – eksempelvis kan et steg bli altfor kort eller altfor langt. I tillegg kan man få skjelvinger, og særlig raske bevegelser blir vanskeligere å utføre. Skader i lillehjernen vil også kunne påvirke bevegelser av øyene og påvirke talen.

Hva kontrollerer hjernestammen?

Hjernestammen inneholder mange kjerner som styrer livsviktige funksjoner, slik som respirasjon, hjerteaktivitet og blodsirkulasjon. Dessuten finner vi her kjerner som styrer motorikken og det autonome nervesystemet og som sender nervefibrene via hjernenervene.

Hva er Capsula interna?

Capsula interna = er området mellom basalgangliene og thalamus. Dette området består av hvit substans, altså områder med høy signatrafikk på grunn av mange myeliniserte aksoner. Vi kan se på capsula interna som motoriske hovedveier fra hjernebarken.

Hva er pannelappen?

Pannelappen er den delen av storehjernen som ligger foran isselappen (lobus parietalis). Grensen mellom dem dannes av sentralfuren (sulcus centralis). Umiddelbart foran denne ligger en langstrakt hjernevinding, som når helt ned til tinninglappen (lobus temporalis).

Hva er hjernebarken?

Hjernebarken er storehjernens ytre lag. Hjernebarken er 2–6 millimeter tykk og er dekket av årehinnen (pia mater). Barken består av forskjellige typer nervecellelegemer (perikarya) i seks lag samt gliaceller. Hjernebarken er en del av den grå substans.

Hvor ligger thalamus i hjernen?

Thalamus er den fremste delen av hjernestammen. Den ligger på begge sider av tredje hjerneventrikkel. Thalamus er formet som et egg og består av et stort antall grupper av nerveceller (kjerner) som danner størstedelen av mellomhjernen (diencefalon).