Hvilken deodorant til barn?

Er det farlig å bruke antiperspirant?

Er det farlig? Som med alle stoffer kan aluminium være skadelig i store konsentrasjoner. Det er imidlertid utbredt enighet i forskningsmiljøer om at vanlig inntak av aluminium (mat, drikke og kosmetikk) ikke er helsefarlig. Likevel bør du ikke bruke antiperspirant eller annen kosmetikk på sår eller skadet hud.

Hva betyr anti Transpirant?

En antiperspirant er et kosmetisk produkt som primært påføres i armhulen for å begrense eller hindre utskilling av svette. Siden svette er årsaken til svettelukt, vil en antiperspirant også forhindre lukt. I motsetning til en deodorant inneholder antiperspiranter alltid et aluminiumsalt som det aktive virkemiddelet.

Er deodorant kreftfremkallende?

Hormonforstyrrende og allergifremkallende

I 10 av deodorantene i testen er det funnet stoffer som mistenkes å være hormonforstyrrende. Slike stoffer kan påvirke hormonsystemet, og forskere frykter at de kan skade forplantningsevnen og bidra til utviklingen av ulike kreftformer.

Hvor lenge kan man ha en deodorant?

Deodorant eller antiperspirant

Deodoranter forhindrer ikke svetting, og for deg som ikke svetter mye rekker det ofte med en deodorant. Disse deodorantene har gjerne en virketid på opptil 12 timer.

Er det farlig med aluminium i deodorant?

Nei, det er ikke farlig å bruke deodorant med aluminium. Det kan gi hudreaksjoner, men dette er forbigående og går bort når man slutter med middelet. Aluminiumet vil ikke gå inn i kroppen og forstyrre hormoner, gi allergier eller andre sykdommer.

Når skal man ta på deodorant?

– Svettehemmende deodorant skal påføres om kvelden for å virke optimalt. Da virker den bedre neste dag, sier Tomas Norman Dam, hudlege ved dermatologisk avdeling på Roskilde sykehus til nettstedet: – Påfør den derfor rett før du legger deg, og ikke om morgenen, slik de fleste gjør.

Hva er Sterilan?

Sterilan Oxygen Dry soft deo-stick er en alkoholfri antiperspirant med effektiv beskyttelse som gir deg en tørr og behagelig følelse fra første stund.

Hva er forskjellen på antiperspirant og deodorant?

Forskjellendeodorant og antiperspirant er at deodoranter reduserer svettelukten uten å påvirke produksjonen av svette, mens antiperspiranter reduserer selve svetteproduksjonen, og du vil svette mindre.

Hva gjør aluminium i deodorant?

Aluminium er den aktive ingrediensen i deodoranter med antiperspirant, og det som skal gjøre at du ikke svetter.

Er det farlig å få i seg deodorant?

Ved svelging av deodorant

Ved svelging utover ein smak, kontakt Giftinformasjonen for råd om vidare oppfølging. Ved vedvarande hoste etter uhell med deodorant-spray i munnen skal du kontakte Giftinformasjonen for vurdering (22 59 13 00).

Hva gjør antiperspirant?

Antiperspirant stopper svette under armene. Den inneholder aluminiumssalter som hindrer perspirering – altså svetting – i opptil 48 timer. Når du svetter mindre, blir det dårlige forhold for bakterieveksten, noe som gjør at det ikke oppstår svettelukt. I tillegg slipper du synlige svetteringer under armene.