Hvilke sykdommer kan ramme sentralnervesystemet?

Hva er en nervesykdom?

Nervesykdommer er sykdommer som rammer hjerne og ryggmarg (sentralnervesystemet) eller de perifere nerver. Nervesykdommer kan ha mange årsaker, for eksempel forgiftninger, infeksjoner eller svulster. Læren om nervesykdommer betegnes nevrologi, og en nevrolog er en lege som er spesialist i nervesykdommer.

Hvilke følger kan nevropati gi?

Andre følger kan være smerter og nedsatt følesans i føttene. Skader på det ikke-viljestyrte nervesystemet, det autonome nervesystemet, kan medføre en rekke komplikasjoner som sirkulasjonsforstyrrelser, blodtrykksendringer, mageplager og hos menn erektil dysfunksjon (impotens).

Hva er det Myelopati?

Myelopati er sykdom eller skade i ryggmargen, for eksempel den påvirkningen (først og fremst av bakstrengene) som kan oppstå ved langvarig mangel på vitamin B 12. Betegnelsen brukes for øvrig ved en rekke tilstander der ryggmargen er affisert slik at det gir symptomer fra kroppsdelene nedenfor.

Hvilke sykdommer kan ramme musklene?

Her eksempler på muskelsykdommer:
  • Limb-girdle muskeldystrofi (LGMD) LGMD er en fellesbetegnelse for flere sjeldne, arvelige muskelsykdommer. …
  • Duchenne muskeldystrofi. …
  • Beckers muskeldystrofi (BMD) …
  • Dystrofia myotonica. …
  • Pompe sykdom. …
  • Mitokondriesykdommer. …
  • Multippel sklerose (MS) …
  • Myasthenia gravis.

Hva skjer hvis nervene blir ødelagt?

Skader i nervesystemet

Ødelegges en nervecelle, kan den ikke erstattes. Andre nerveceller vil i begrenset omfang kunne overta oppgavene til den døde cellen. Nerveskader gir derfor svært ofte varige skader.

Hva er nevrologiske symptomer?

Typiske symptomer ved nevrologiske sykdommer er svimmelhet, hodepine, lammelser, kramper og bevissthetstap. Alt av kroppslige funksjoner fra syn, hørsel og tale til alle former for bevegelser, vannlating og avføring kan også bli affisert.

Hvordan får man nevropati?

Blant de mange mulige årsakene til polynevropati kan nevnes forgiftninger med tungmetaller (som oftest bly), organiske løsemidler, skadedyrmidler, visse legemidler, akutte og kroniske infeksjoner, enkelte blodsykdommer, nyresvikt, stoffskiftesykdommer (diabetes og porfyri) samt mangel på visse B-vitaminer (B 12, …

Hvordan startet ALS?

ALS starter gjerne snikende, med en gradvis innsettende funksjonssvikt i en arm eller et bein, eller med vansker med svelging eller tale. I starten kan det være vanskelig å forstå at det dreier seg om ALS, og det tar ofte tid før diagnosen kan stilles med sikkerhet.

Hva er nevropati?

Polynevropati, eller perifere nevropatier, betyr at flere av de perifere nervene i kroppen (særlig i føttene) ikke fungerer som de skal. De første symptomene er ofte nedsatt hudfølelse og leddsans.

Kan man bli lam av polynevropati?

Senere i sykdomsforløpet kan polynevropati gi gradvis økende lammelser. Lammelsene starter ofte lengst nede i beina og medfører problemer med å gå på tærne eller hælene.

Kan man bli kvitt polynevropati?

Det finnes foreløpig ingen behandling som gjør en frisk av polynevropati, men det er mulig å forhindre at skaden blir større ved å gjøre noe med den grunnleggende årsaken. Ved diabetes er det for eksempel viktig å regulere blodsukkeret så godt som mulig.