Hvilke skader kan mennesker få av bly og kvikksølv?

Hvilke organer kan skades gjennom en forgiftning?

Forgiftninger kan forstyrre eller ødelegge organer i kroppen. Hjernen, leveren, hjertet, nyrene eller andre organer kan skades.

Hvor finner man bly?

Bly er et giftig metall. Det tas opp vesentlig via gastrointestinaltractus og lagres i skjelettet som inneholder 95% av kroppens bly. I blod er den vesentligste delen å finne i erytrocyttene. Bly finnes i mange matvarer.

Er bly kreftfremkallende?

Man har også forsket mye på barns eksponering for lave konsentrasjoner av bly og mistenker at blyeksponering kan skade barns intellektuelle utvikling. Klassifisert som kreftfremkallende og meget giftig ved innånding.

Hva løser opp bly?

Metallet korroderer lite i helt tørr luft og i luftfritt vann og meget langsomt i syrer som danner tungt løselige blysalter, som for eksempel saltsyre og svovelsyre. Bly løses imidlertid i salpetersyre, i eddiksyre (i nærvær av oksygen), og metallet angripes også av sterke baser.

Hvordan påvirker miljøgifter mennesker?

Nyrefunksjonen hos eldre mennesker er ofte svekket, og eldre er dermed mer utsatt for nyreskader som er forårsaket av miljøgifter. Immunsystemet er også svekket hos eldre personer. Derfor er de mer utsatt for sykdommer som kan oppstå som følge av eksponering for miljøgifter, for eksempel kreft og autoimmune sykdommer.

Hvorfor er kvikksølv farlig for kroppen?

Kvikksølv er et grunnstoff og et flytende metall. Kvikksølv kan bli omdannet til giftig metylkvikksølv. Kvikksølv kan gi alvorlig skade på fordøyelses- og immunsystemet, samt på lunger, nyrer, hud og øyne. I tillegg kan det skade nervesystemet og føre til motoriske og mentale forstyrrelser.

Hva slags skader kan tungmetaller gi deg?

De kan gi blodmangel, fordøyelsesplager og avmagring samt forstyrrelser i hjernen, i lever og nyrer. Kvikksølv kan bli gradvis frigjort fra amalgamtannfyllinger og bli deponert i hjernen og nyrene til pasientene. Av denne grunn anbefaler helsemyndighetene bruk av andre fyllingsmaterialer enn amalgam.

Hvilke kjennetegn har forgiftninger?

Svært giftig, små inntak kan gi alvorlige forgiftninger. Symptomer: kvalme, oppkast, svimmelhet, sløvhet og bevisstløshet komme ganske raskt. Noe senere kan det oppstå symptomer som hyperventilering, nyrepåvirkning, koma og kramper.

Hvordan bli kvitt tungmetaller i kroppen?

Rikelig vann og te av vanndrivende urter som løvetannblad, bjørk, brennesle og kjerringrokk kan hjelpe nyrene med å «spyle ut» avfallsstoffene med urinen. Et fiberrikt kosthold er avgjørende for å få de fettløselige avfallsstoffene som er bundet til gallesalter ut av kroppen med avføringen.

Hva er det første du må gjøre hvis du får et etsende stoff på huden?

Sterkt etsende kjemikalier

Skyll minimum 30 minutter. Det kan være nødvendig å skylle i flere timer. Bruk behagelig temperatur på vannet. Kontakt Giftinformasjonen for videre råd om oppfølging og behandling.

Hva er det kjemiske symbolet for bly?

Bly er et grunnstoff med kjemisk symbol Pb og atomnummer 82. Det er også er et giftig tungmetall med akutte og kroniske helse- og miljøeffekter. Bly har vært kjent for mennesker i over 7000 år og er et vanlig grunnstoff. Det er mykt og derfor lett å bearbeide.