Hvilke medisiner er blodfortynnende?

Er det acetylsalisylsyre i Paracet?

Paralen inneholder tre virkestoffer; paracetamol, acetylsalisylsyre og koffein (1). Det er ett av disse (paracetamol) som er førstevalget dersom kvinner som ammer har behov for smertestillende medisiner.

Kan man ta Ibux når man går på blodfortynnende?

Vær spesielt oppmerksom på at samtidig bruk av Ibux og blodfortynnende midler (for eksempel Marevan) eller platehemmere (Albyl-E og Plavix) kan øke risikoen for blødning, og bør unngås. Diskuter dette med legen din. Snakk med lege eller farmasøyt om alle dine legemidler passer sammen.

Når skal man ikke ta Ibux?

Andre sykdommer: Dersom du har/har hatt problemer med blodtrykket, hjertesvikt, tidligere hjerteinfarkt eller annen hjerte-kar-sykdom, nyresvikt, astma eller magesår, bør du unngå ibuprofen og alltid diskutere med legen din om du unntaksvis kan bruke legemidlet .

Når skal du ikke ta Ibux?

– Vi kan gi ibux til barn under 6 år uten problemer, men vi er mer forsiktige med legemidler generelt til barn under 6 år. Andre som ikke bør bruke Ibux er gravide, astmatikere, folk med syreplager i magen, magesår, hjerteproblemer, uttalt nyresvikt og røykere.

Hvilke av medikamentene er en ACE hemmer?

Hvem har nytte av ACEhemmere? Følgende midler finnes på det norske markedet per oktober 2021: Enalapril®, Renitec®, Captopril®, Lisinopril®, Zestril®, Ramipril®, Triatec®, Perindoprilarginin®. ACEhemmere brukes mye hos personer med høyt blodtrykk (hypertensjon).

Hvem får blodfortynnende medisin?

Dersom en har hatt hjerneslag og har atrieflimmer, anbefales blodfortynnende medisiner resten av livet. Det er også aktuelt å gi forebyggende behandling ved atrieflimmer dersom det foreligger andre risikofaktorer for slag som høy alder, hjertesvikt, diabetes, høyt blodtrykk eller angina/hjerteinfarkt.

Hvilke medisiner skal ikke blandes med blodfortynnende?

Dersom du bruker blodfortynnende medisiner (for eksempel Eliquis, Marevan, Pradaxa eller Xarelto), bør du ikke bruke Ibux (Ibuprofen) som smertestillende. Det gjør nemlig at de blodfortynnende medisinene virker sterkere, og ettersom Ibux øker risikoen for magesår og mageblødninger, kan det være en farlig kombinasjon.

Hva er virkestoffet i Paracet?

Paracetamol inngår i en rekke smertestillende legemidler, med ulike formuleringer, som for eksempel mikstur, stikkpiller, tabletter, smeltetabletter og brusetabletter. Paracetamol virker ved å endre smerteoppfattelsen i nerver og i hjernen, og febernedsettende ved virkning på temperaturreguleringen i hjernen.

Er Paracet skadelig for nyrene?

Preparatomtalene (SPC) til legemidler med innhold av paracetamol angir at det ikke kan utelukkes nyreskade ved bruk av paracetamol. Det anbefales dosejustering ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon, men dersom forhåndsregler tas er paracetamol ansett som trygt å bruke ved nedsatt nyrefunksjon og til dialysepasienter (5-7).

Hva er sterkest av Ibux og Paracet?

Man tenker det er det samme og sikkert ufarlig – for det er jo smertestillende og reseptfritt, begge deler, sier Finckenhagen. Han kommenterer at ibuprofen (som for eksempel Ibux) i noen tilfeller er enda mer effektivt en paracetamol (for eksempel Paracet), både med tanke på febernedsettende og smertestillende effekt.

Kan man ta Ibux når man går på blodtrykksmedisin?

Derfor er det viktig at medisinene tas regelmessig for å unngå alvorlige komplikasjoner av høyt blodtrykk. – Blodtrykksmedisiner går heller ikke så godt sammen med reseptfri smertestillende i form av Ibuprofen, påpeker Madsen.