Hvilke er kjente bivirkninger av betablokkere?

Hvor lang tid tar det før betablokker er ute av kroppen?

1-2 timer. Halveringstid er ca. 4 timer, men det oppgis at effektvarigheten er betydelig lengre enn hva halveringstiden indikerer, spesielt ved hypertensjon (5).

Når bør man ta betablokker?

Betablokkere senker puls og blodtrykk, slik at hjertet kan pumpe lettere. Medikamentene motvirker brystsmerter, og har også vist seg å beskytte mot nye hjerteinfarkt. Betablokkere brukes etter hjerteinfarkt, ved angina pectoris, ved hjertesvikt, hvis du har forstyrrelser i hjerterytmen og ved høyt blodtrykk.

Hva skjer om man tar for mye betablokker?

Relativt lave doser kan gi alvorlig forgiftning hos risikopasienter (hjertesyke), mens friske voksne og barn ofte tolererer større doser godt. Sotalol og propranolol har spesielt høy toksisitet. Bradykardi, hypotensjon og AV-blokk er vanlig. Ved alvorlig forgiftning utvikles ofte behandlingsresistent sirkulasjonssvikt.

Hvor lenge må man gå på betablokker?

Betablokker er standardbehandling etter hjerteinfarkt. I noen tilfeller anbefales livslang bruk av betablokker, mens hos andre kan seponering vurderes etter 1 – 3 år. Betablokkere har i flere tiår vært standardbehandling til pasienter som har gjennomgått hjerteinfarkt.

Hva er en Kalsiumantagonist?

Kalsiumantagonister er legemidler som brukes mot høyt blodtrykk og hjerterytmeforstyrrelser. Kalsiumantagonistene motvirker innstrømming av kalsiumioner i celler gjennom spenningsavhengige kalsiumkanaler i cellemembranen. Disse kanalene åpnes eller aktiveres når celler stimuleres.

Hvordan virker kalsiumantagonister?

Kalsiumblokkere (kalsiumantagonister) virker en rekke steder i hjerte- og karsystemet. De får blodkarene til å utvide seg (dilatere), de senker hjertefrekvensen og demper kraften på hjerteslagene (hjertekontraksjonen). Dette gir redusert belastning på hjertet og bedre blodtilførsel gjennom trange blodårer.

Hvordan trappe ned på metoprolol?

Dette gjelder spesielt for høyrisiko-pasienter. Hvis behandlingen må avsluttes bør dette, hvis mulig, gjøres gradvis. De fleste pasienter kan seponere behandling i løpet av en periode på 14 dager. Dette kan gjøres ved gradvis nedtrapping av dosen til 12,5 mg en gang daglig (en halv 25 mg tablett).

Kan man bli trøtt av betablokker?

Generelt er døsighet og fatigue en hyppig rapportert bivirkning ved legemiddelbruk. Fatigue er en kjent bivirkning for de som behandles med legemidler mot hypertensjon. Årsaken til slike bivirkninger ved bruk av betablokkere anses å være nedsatt perifer sirkulasjon og nedsatt minuttvolum.

Skal metoprolol tas med mat?

Atenolol, metoprolol og bisoprolol tas enten med eller uten mat. Propranolol bør tas med mat. Sotalol tas 1–2 timer før mat og uten kalsiumholdige matvarer som for eksempel melk, ost og yoghurt. Behandling med betablokkere bør ikke avsluttes brått, fordi dette kan gi risiko for akutt hjertesykdom.

Hvor mye metoprolol kan man ta?

Den anbefalte dosen er 95 mg metoprololsuksinat én gang daglig. Ved behov kan dosen økes av legen din til 190 mg metoprololsuksinat én gang daglig.

Er Selo Zok og metoprolol det samme?

Metoprolol Sandoz og SeloZok er altså ikke identiske med tanke på hjelpestoffer, men de er godkjent som byttbare legemidler av Statens legemiddelverk. Det er ingen åpenbar grunn til at hjelpestoffene i de to formuleringene skulle gi ulike effekter av preparatene, men noe variasjon i galenisk profil kan ikke utelukkes.