Hvilke av følgende er symptomer på sirkulasjonssvikt?

Hvordan behandle en person som har sirkulasjonssvikt?

Førstehjelp ved sirkulasjonssvikt er:

Pass på at personen ligger varmt og så behagelig som mulig, gjerne med et teppe. Ikke gi noe å drikke, da dette fører blod til mageregionen for å oppta væsken, mens blodet akkurat nå trengs mest til vitale organer (hjerne, hjerte, lunger).

Hva er sirkulatorisk sjokk?

Sirkulatorisk sjokk er en alvorlig grad av sirkulasjonssvikt. Tilstanden er livstruende grunnet utilstrekkelig blodsirkulasjon til kroppens celler. Blodtrykket vil ofte være alvorlig senket (hypotensjon), med systolisk blodtrykket typisk under 90 millimeter kvikksølv (mmHg) eller middelarterietrykk under 60 mmHg.

Hva er Væskestøt?

Gi væske intravenøst. Gi 100–300 ml Ringer-acetat eller NaCl 0,9 % raskt intravenøst («væskestøt»). Ved mistanke om blødning, skal væske kun gis dersom pasienten har fallende bevissthet og det samtidig ikke er følbar radialispuls. Hvis væskestøtet fører til bedring, gis fortsatt infusjon med lavere hastighet.

Hvorfor er jeg så blek i ansiktet?

Lite blodfargestoff fører til blekhet. Dette kan skyldes enten lite hemoglobin i blodet (anemi) eller redusert blodsirkulasjon i huden. Årsaken til nedsatt blodsirkulasjon i huden kan for eksempel være forskjellige påkjenninger som synet av blod, skremmende opplevelser eller smerter.

Hvilken patofysiologisk mekanisme er anafylaktisk reaksjon forbundet med?

Artikkelstart. Anafylaktisk sjokk er ein livstruande, generalisert sterk allergisk reaksjon som fører med seg blodtrykksfall og svikt i pumpefunksjonen i hjartet. Anafylaktisk sjokk eller allergisjokk er ei alvorleg form for anafylaktisk reaksjon.

Hva er et klassisk symptom ved sjokk?

Vanlige symptomer er kraftig halsbetennelse, hovne lymfekjertler, feber og generell sykdomsfølelse.

Hvilke typer sjokk har vi?

Årsaker
 • Hypovolemisk sjokk. Oppstår ved reduksjon i det sirkulerende blodvolumet, blant annet som følge av blødning (indre eller ytre), dehydrering, diabetisk ketoacidose og brannskader.
 • Kardiogent sjokk. …
 • Obstruktivt sjokk. …
 • Septisk sjokk. …
 • Anafylaktisk sjokk. …
 • Nevrogent sjokk.

Hva kan man gjøre for å hjelpe de med indre blødninger?

Førstehjelp ved indre blødninger
 1. Hold personen varm. Pakk den skadde inn i varme klær/tepper og noe vindtett. Pass spesielt på å legge noe under personen som beskytter mot varmetap.
 2. Hold personen i ro, bevegelse kan øke blødningen.
 3. Ikke fjern gjenstander som sitter fast i såret, det kan øke blødningen.

Hvordan vil du forsøke å stoppe en alvorlig blødning?

Førstehjelp
 1. Trykk direkte mot såret med en steril bandasje, et rent tøystykke eller en bit av et klesplagg. Hvis ikke noe annet er tilgjengelig, bruk hånden din.
 2. Hold trykket til blødningen har stanset. Når den gjør det, bandasjer såret stramt med hefteteip eller en bandasje.

Hva gjør man hvis noen ikke får puste?

Ring 113 dersom

Ring også om noen sliter med å få puste, eller du mener skaden/sykdommen er tidskritisk.

Hvordan forebygge sirkulasjonssvikt?

Slik forebygger man sirkulasjonssvikt:
 1. La personen ligge, og forsøk å berolige den skadde.
 2. Løft bena høyt slik at det kommer mer blod til kroppens viktige organer. …
 3. Sørg for at den skadde ikke blir kald. …
 4. Du må aldri gi den skadde noe å drikke.