Hvilke autoimmune sykdommer finnes?

Hva menes med autoimmunitet?

Autoimmunitet er en tilstand hvor immunsystemet reagerer mot og angriper visse molekyler (antigener) som finnes i kroppens egne celler og vev. Dette kan føre til vevsskade og sykdom. Sykdommer som skyldes slik «selvangrep» kalles autoimmune sykdommer.

Kan man ha flere autoimmune sykdommer?

Kan jeg forebygge autoimmun sykdom? Har du mange autoimmune sykdommer i familien, er du også mer utsatt for selv å utvikle én eller flere av sykdommene. Dette er det ikke så mye å gjøre med. Det du kan gjøre noe med selv, er å redusere sjansen for å utvikle autoimmunitet.

Kan autoimmune sykdommer helbredes?

Autoimmune sykdommer er ofte vanskelige å diagnostisere og kanskje enda vanskeligere å behandle. Det finnes nemlig ingen kur som helbreder sykdommene. De forblir kroniske.

Hvor mange autoimmune sykdommer finnes det?

Autoimmune sykdommer oppstår som følge av at kroppen feilaktig starter å produsere antistoff som angriper kroppens egne friske celler og vev – om igjen og om igjen. Det finnes mer enn 80 sykdommer som er av autoimmun karakter, mange av dem med overlappende symptomer.

Er revmatisme en autoimmun sykdom?

Revmatisme er klassifisert som en autoimmun sykdom. Disse sykdommene oppstår fordi immunforsvaret oppfatter noe i kroppen som fremmed og starter å produsere antistoff mot bestemte deler av kroppens eget vev.

Hvordan opptrer ofte autoimmune sykdommer etter en fødsel?

Tyreoidea autoimmunitet har en genetisk component og viser familiær opphoping. Autoimmunitetens insidens øker med økende alder. Tyreoiditt kan opptre hos mor etter fødsel og kalles postpartum tyreoiditt. Denne er oftest forbigående og normaliseres som regel innen ett år etter fødsel.

Hvordan bli kvitt autoimmun sykdom?

Autoimmune sykdommer behandles ofte med betennelsesdempende medisiner. Hexeberg-legene forteller hva slags mat vi kan spise for å dempe betennelser, tilføre nødvendige næringsstoffer og hvordan vi kan reparere tarmen og fjerne faktorer som skader tarmen og trigger immunforsvaret.

Kan man bli frisk av autoimmune sykdommer?

Fasano sier at det må skje et skifte i hvordan vi ser på og behandler autoimmune tilstander. Prof Fasano, Harvard Medical School. Fasano sier at det er fullt mulig å bryte denne negative syklusen og helbrede eller stoppe utviklingen av disse tilstandene ved å finne og behandle de underliggende årsakene.

Hva er Autoinflammatorisk sykdom?

Autoinflammatoriske sykdommer kjennetegnes ved residiverende feber eller andre tegn på episodisk systemisk inflammasjon. Episodene varer typisk fra få timer til flere uker. Forhøyet CRP og senkning (SR) er klassiske tegn.

Hva er en bindevevssykdom?

Bindevevssykdommer er en gruppe kroniske revmatiske sykdommer som kan gi betennelse i flere av kroppens organer. Systemisk lupus erythematosus (SLE), Sjøgrens syndrom, Systemisk sklerose og blandet bindevevssykdom (mixed connective tissue disease – MCTD) er alle eksempler på bindevevssykdommer.

Er stoffskiftesykdom autoimmun sykdom?

Det er en autoimmun sykdom der immunforsvaret lager antistoffer som angriper skjoldkjertelen. Hashimotos tyreoiditt er en kronisk tilstand som hyppigst forekommer hos middelaldrende kvinner. Tidlig i forløpet er tilstanden karakterisert ved høyt stoffskifte, hypertyreose.