Hvem kan få Saxenda?

Hvem kan få slanke sprøyte?

1961 voksne uten diabetes med en kroppsmasseindeks (KMI) på 30 eller høyere, eller med en KMI ≥27 dersom de samtidig hadde minst 1 vektrelatert tilstand, ble inkludert.

Hva er forskjellen på Saxenda og victoza?

Virkestoffet i det nye legemiddelet Saxenda er det samme som i diabetesmedisinen Victoza, men i ulik dosering. Slankemedikamentet inneholder 3,0 mg liraglutid, mens diabeteslegemiddelet har 1,8 mg dosering.

Hva er Slankesprøyte?

Et lite stikk om dagen kan bli det nye våpenet i kampen mot fedme og alvorlig overvekt. Det viser forsøk med et nytt slankemiddel kalt Liraglutide, som i motsetning til mange andre slankemidler skal sprøytes inn i kroppen. Det nye legemiddelet er utviklet av Novo Nordisk og er nylig testet av europeiske forskere.

Hvor mye koster Saxenda?

Mysimba er en tablett som koster drøyt 1000 kroner per måned, mens Saxenda gis i form av en pennesprøyte og koster drøyt 2700 kroner per måned.

Hva må til for å få Saxenda på blå resept?

Mysimba og Xenical er tablettar, Saxenda er ei sprøyte. Viss ein ber fastlegen sin søkje om individuell refusjon, kan ein medisinen på blå resept. Da ein ha kroppsmasseindeks (BMI) på meir enn 35 pluss tilleggssjukdommar, eller BMI over 40. Det er Helfo som seier ja eller nei til søknaden.

Hvordan få resept på Saxenda?

Saxenda er det nyeste av tre legemidler som i Norge er godkjent for bruk ved fedme. Per i dag kan disse bare fås på blå resept ved å søke om det som kalles individuell refusjon.

Hva er forskjell på Mysimba og Saxenda?

De to nye medikamentene virker blant annet ved å redusere appetitt: Bupropion/naltrexon (Mysimba) reduserer sug og liraglutide (Saxenda) er egentlig en diabetesmedisin som stabiliserer blodsukkeret, kan gi lengre metthetsfølelse og mindre appetitt.

Hvem kan Slankeopereres?

Alle med BMI over 40 eller BMI over 35, og med fedmerelaterte komplikasjoner har rett til utredning og eventuell behandling. En slankeoperasjon kan være et alternativ for de som gjentatte ganger har forsøkt å gå ned i vekt ved hjelp av diett og mosjon.

Hva er Wegovy?

Wegovy er indisert som tillegg til diett med redusert kaloriinntak og økt fysisk aktivitet for vektkontroll, inkludert vekttap og vedlikehold av vekt, hos voksne med initial BMI (Body Mass Index) på • ≥30 kg/m2 (fedme) eller • ≥27 kg/m2 til <30 kg/m2 (overvekt) ved forekomst av minst én vektrelatert komorbiditet, som …

Hvem kan få semaglutid?

Indikasjoner. Voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet: Som monoterapi når metformin er vurdert uegnet grunnet intoleranse eller kontraindikasjoner. I tillegg til andre legemidler til behandling av diabetes.

Hva gjør victoza?

Redusert blodsukker med økt hypoglykemisk effekt (vanlig) eller økt blodsukker (sjelden). Lanreotid kan senke blodsukkeret slik at behovet for antidiabetika blir mindre, eventuelt øke blodsukkeret slik at behovet for antidiabetika øker.