Hva skyldes metabolsk alkalose?

Hva er en respiratorisk acidose?

Respiratorisk acidose er en forstyrrelse av kroppens syre-base status slik at pH i blodplasma blir under 7.35 grunnet nedsatt utluftning av karbondioksid. Dette er oftest grunnet et for dårlig pustearbeid som ved respirasjonssvikt.

Hvorfor er alkalose farlig?

Alvorlig acidose kan forårsake sjokk gjennom at tilstanden forårsaker dårlige betingelser for hjertets pumpefunksjon. Dette vil skape en vond sirkel hvor det sure miljøet svekker hjertet, som pumper dårligere, som svekker sirkulasjonen, som øker acidosen etc.

Hva forteller en blodgass?

Blodgasser betegner blodets innhold av gasser. Begrepet brukes vanligvis om en analysemetode som måler blodets innhold av oksygen, karbondioksid og andre gasser. I tillegg måles blodets syre-base-status og blant annet konsentrasjonen av elektrolytter.

Hva er normal pH i blodet?

Normalverdier er: pH 7,4 (7,35 – 7,45) → acidose/ alkalose?

Hvorfor er det viktig at syre-base balansen holdes jevn i kroppen?

En sur kropp, vil også si lavt oksygeninnhold. Dette fører blant annet til mindre energi og lager grobunn for sykdommer. Blir kroppen i pH-balanse kan den bygge nytt, friskt blod som igjen gir deg helse, energi og vitalitet.

Hva skjer når blodet blir surt?

For mye syre: Hvis nyrene ikke fjerner nok syre fra kroppen, kan du få en tilstand som kalles metabolsk acidose. Ofte er det ingen klare symptomer, men hvis blodet blir for surt, kan dette føre til alvorlige problemer som unormal hjerterytme, kramper og koma.

Hva er grunn til høy laktat?

Den vanligste årsaken til laktacidose er for liten tilførsel av oksygen til vevene sammenliknet med behovet (hypoksi). Nedsatt oksygentilførsel fører til anaerob forbrenning av glukose til pyrodruesyre som omdannes til laktat. Laktat skilles ut av cellene og fraktes til leveren for å omdannes til glukose.

Hva er surt blod?

Blodet er litt mer basisk enn vanlig, rent vann: Blodet har en pH på mellom 7,35 og 7,45. Hvis blodet blir surere enn vanlig vil pH-en falle, mens pH-en stiger hvis blodet blir mer basisk. Om pH-verdien er lavere enn 7,35 kalles det acidose, mens pH-verdier over 7,45 kalles alkalose.

Hva er Hyperkloremisk acidose?

Hyperkloremisk acidose er en spesiell type metabolsk acidose hvor nivået av klorioner (Cl) øker mer enn nivået av natriumioner (Na+) i blodet, og hvor dette fører til økt konsentrasjon av frie hydrogenioner (H+) i blodet og senker dets pH.

Hva er normal pO2?

Ønskelige verdier er oftest: pO2 6,5-9 kPa, akseptabelt 6-10 kPa, høyere verdier opp til 12 kan være ønskelig ved spesielle hjertefeil, diafragmahernie o.l. Ved laveste verdier relatér til SpO2 som da ikke bør ligge under 85-88.

Hva skjer ved acidose?

Symptombildet ved respiratorisk acidose vil primært være relatert til et for dårlig pustearbeid (se respirasjonssvikt). Det økte CO2-nivået i blodet vil bidra til at personen får en redusert våkenhet og kan i alvorlige tilfeller føre til CO 2 -narkose.