Hva skyldes høyre grenblokk?

Hva er Venstre gren blokk?

Venstre grenblokk vil ofte være assosiert med underliggende hjertesykdom, men kan også skyldes isolert progressiv degenerasjon i hjertets ledningssystem. Ved påfølgende poliklinisk sykehusutredning tre uker senere forelå det normal organstatus ved generell klinisk undersøkelse og ingen fremmedlyder over lungene.

Hvorfor får man av-blokk?

Kirurgi, betennelser eller skader i «hjertets sentrum» kan ofte medføre AV-blokk. I sjeldne tilfeller gis en pacemaker for å lindre plager ved førstegrads blokk med lang overledningstid, men de fleste som får pacemaker, har AV-blokk grad II og besvimt, eller tredjegrads blokk.

Hva betyr inkomplett høyre grenblokk?

Inkomplett høyre grenblokk er en normalvariant. Da viser V1 (og ev. også V2) RR’-mønster, men QRS-varigheten er <0,12 s. Hvis enten den fremre eller den bakre fasikkelen i venstre gren er blokkert, kalles det hemiblokk eller fasikkelblokk.

Hva er SVES?

En ekstrasystole oppstår ved at et annet område i hjertet enn sinusknuten utløser en elektrisk impuls. Dette området kan befinne seg i atriene – vi får da en såkalt supraventrikulær ekstrasystole (SVES) – eller det kan befinne seg i ventriklene – vi får da en ventrikulær ekstrasystole (VES).

Hva er funksjonen til sinusknuten?

Sinusknuten – start av elektrisk impuls

Den befinner seg i øvre del av høyre atrium og er hjertets naturlige pacemaker, dvs. det er den som gir startsignalet for hvert nytt hjerteslag. Sinusknuten har evnen til regelmessig å utløse elektriske impulser, som er starten på et hjerteslag.

Hvor mange ves er normalt?

10 000 – 20 0000 VES per døgn (3).

Hva betyr smale QRS komplekser?

Smale QRSkomplekser er uttrykk for supraventrikulær takykardi. Det er også viktig å merke seg om P-bølger synes og hvordan disse forholder seg til QRSkomplekser. En smalkomplekset takykardi uten P-bølger tyder på en reentrymekanisme i AV-knuten, det vil si en AV-nodal reentrytakykardi (1).

Hva er LBBB?

Venstre greinblokk (forkortet LBBB fra engelsk left bundle branch block) er en ledningsforstyrrelse i hjertet som vises på elektrokardiografi (ekg).

Hva er AV-blokk grad 1?

AV-blokk grad I med svært lang PQ-tid. Det er uttalt venstre aksedeviasjon (fremre venstre hemiblokk) og medursrotert QRS-akse. QRS-bredden er normal (0,10 s).

Hva er et normalt EKG?

Det normale EKG

EKG‘et har et typisk utseende der utgangspunktet er en flat elektrisk linje med karakteristiske utslag. Disse utslagene har fått bokstavbenevnelser. Én elektrisk impuls gjennom hjertet gir følgende utslag: P-bølgen er et mindre utslag som beskriver hvordan impulsen brer seg i atriene.

Hva betyr Sinusarytmi?

Sinusarytmi er uregelmessig hjerteaksjon som skyldes at sinusknuten sender ut impulsene uregelmessig. Dette sees normalt hos barn der uregelmessigheten følger pusten. Det vil si at hjerteaksjonen blir raskere ved innånding og langsommere ved utånding.