Hva skjer ved gassutveksling?

Hva består Gassutvekslingssystemet av?

Hva gjør gassutvekslingssystemet, og hva består det av? Transportveiene for oksygen og karbondioksid, og kan kalles luftveiene. Kalles også luftveiene. Består av luftrøret, bronkiene og lungene.

Hvorfor har vi gassutveksling?

Oksygenet er viktig for å kunne utnytte energien i næringsstoffene, og karbondioksid er et avfallsstoff som fortløpende må fjernes fra cellene. Utvekslingen av oksygen og karbondioksid mellom cellene og omgivelsene kaller vi respirasjon.

Hva er gassutveksling og hvordan foregår den?

Gassutveksling er utveksling av gasser mellom luften i lungealveolene og blodet. Oksygen (O2) i luften vi puster inn kommer ned i alveolene, passerer deretter den tynne alveoleveggen og går videre over i blodet som strømmer i de tynne blodårene (kapillarene) som ligger som et fint nettverk mellom alveolene.

Hva styrer Gassutvekslingen?

Gassutvekslingen i lungene styres av diffusjon og forskjeller i partialtrykk.

Hvordan tar cellene opp oksygen?

I lungene deler bronkiene seg til enda mindre rør (bronkioler) som ender i mikroskopiske luftsekker (alveoler). Oksygen fra luften vi puster inn, passerer gjennom veggene til alveolene og inn i små blodkar (kapillærer), hvor det tas opp av blodet. Det oksygenrike blodet føres så til hjertet og pumpes rundt i kroppen.

Hvordan hjertet er bygd opp?

Hjertets oppbygning

Hjertet består av fire kammer: to kammer på venstre side og to kammer på høyre side. Hver side består av et forkammer (atrium) og et hjertekammer (ventrikkel). Atriene fungerer som ”mottakskammer” for blod fra kroppen (høyre atrium) eller lungene (venstre atrium).

Hvor finner man CO2?

Mange mineralkilder inneholder betydelige mengder karbondioksid. Flere steder, særlig i nærheten av vulkaner, strømmer karbondioksid ut av revner og sprekker i jorden. Karbondioksid dannes ved forbrenning av ved, kull, koks og petroleum under tilstrekkelig oksygentilførsel.

Hva er det vi puster ut?

Tilfører oksygen, fjerner karbondioksyd

20 000 ganger per dag, og mer enn 6 millioner ganger per år. For hver gang vi trekker pusten inn, kommer oksygen inn i lungene. For hver gang vi puster ut, kvitter vi oss med avfallsstoffene – den brukte luften – karbondioksyd.

Hvorfor er partialtrykk viktig for gassutveksling?

Forskjellene i partialtrykk opprettholdes ved at cellene i kroppen hele tiden forbruker oksygen og produserer karbondioksid, og at lungenes ventilasjon tilfører oksygen til og fjerner karbondioksid fra luften i alveolene.

Hva kjennetegner dyr som mangler et sirkulasjonssystem?

Alle encellede dyr og enkelte flercellede dyr, som svamper, nesledyr og flatormer, mangler et sirkulasjonssystem. Hos disse skjer all utveksling av stoffer mellom cellene i kroppen og dyrets omgivelser ved diffusjon .

Hvor foregår fotosyntesen i bladet?

Fotosyntesen foregår i kloroplaster, som er spesielle legemer, organeller, i cellene hos blader og andre grønne plantedeler. Kloroplastene inneholder forskjellige fargestoffer. Grønnfargen skyldes klorofyll a og b, men i tillegg finnes det forskjellige karotenoider, som er gule eller oransje.