Hva skjer når man får polio?

Hvor er polio mest utbredt?

I følge Folkehelseinstituttet ble det i 2013 registrert 406 tilfeller forårsaket av vilt poliovirus i verden. I 2019 ble det kun meldt 143 registrerte tilfeller, og det er nå bare to land hvor polio først og fremst er å finne: Pakistan og Afghanistan.

Når sluttet man å vaksinere mot kopper?

Den første koppevaksinasjonen i Norge ble foretatt i 1803. Fra 1810 var koppevaksinasjon påbudt før barn ble konfirmert og fra 1954 gjaldt påbudet alle barn før fylte to år. Dette påbudet gjaldt fram til 1976. De siste vaksinasjonene ble utført i 1980.

Hvor lenge varer vaksine mot hepatitt B?

Immunkompetente personer som 1-3 måneder etter tredje vaksinedose har oppnådd antistoffrespons med anti-HBs > 10 IU/l betraktes som livsvarig beskyttet mot alvorlig hepatitt B– infeksjon og kronisk bærertilstand [1;13].

Hvor lenge er kikhoste smittsomt?

Man er smittsom fra man får de første symptomene og gjerne før hosten starter. Syke er smitteførende i cirka tre uker uten behandling. Antibiotikabehandling gitt tidlig i sykdomsforløpet kan begrense symptomene og den smittsomme perioden, og etter fem dagers behandling regnes man å være smittefri.

Hva er symptomer på polio?

Akutt poliomyelitt er i 90% av tilfellene asymptomatisk eller med svært lette symptomer. Mindre enn 1% av de smittede utvikler pareser. De resterende utvikler et klinisk bilde med lette symptomer som feber, muskelsmerter, kvalme og oppkast i 1- 2 uker. 5-10% av alle som blir smittet tilfellene utvikler meningitt.

Hvordan bli smittet av polio?

Polio
  1. Hva forårsaker polio? Polioviruset smitter ved at man kommer i kontakt med en allerede infisert person. …
  2. Symptomer. De fleste får ingen symptomer, men er fortsatt smittebærere og kan fortsatt spre sykdommen. …
  3. Forebygging. …
  4. Utryddelse av polio.

Hvordan smitter poliomyelitt?

Årsak til polio

Polio smitter hovedsakelig gjennom fekal-oral kontakt, det vil si mat og drikke som er forurenset med rester fra avføring. Viruset kan også smitte ved nærdråpesmitte hvis den som er syk hoster på andre personer.

Hvor oppsto polio?

Norges og verdens første polioepidemi er beskrevet fra Sør-Odal i 1868. Mer enn 23 000 ble rammet av denne infeksjonssykdommen i Norge på 1900-tallet, og i dag lever 5 000 – 10 000 personer med større eller mindre sekvele etter sykdommen.

Hvor mange døde av polio i Norge?

Mellom 1950 og 1954 ble det registrert mer enn 4 000 poliotilfeller i Norge. Av disse endte over 500 med dødsfall.

Kan man dø av polio?

Flere hundre barn døde av polio i Norge. Tidlig på 50-tallet herjet tre store polio-epidemier her i landet. Flere hundre barn døde før polio-vaksinen ble innført. I 1951 fikk 2233 barn og voksne sykdommen.

Når kom kopper?

De tidligste bevisene for kopper kommer fra gamle Egypt, omtrent 1157 BCE, hvor de mummifiserte restene av Ramses V ble funnet med tydelige merker/arr etter kopper. Handelsmenn og europeiske oppdagere spredte sykdommen i hele verden. Spanjolene tok med seg koppene til Amerika i 1492.