Hva skjer med kroppen når man er overvektig?

Hvorfor blir man overvektig?

Den viktigste årsaken er at vi er for mye i ro, særlig når vi er på arbeid og når vi er hjemme. Vi bruker for mye tid foran datamaskinen og TV’en. Det er sjeldnere at hovedårsaken er at vi spiser for mye. Både arv, stoffskifte, hormoner, psykologi, miljø og sosialøkonomi spiller dessuten inn.

Når er man overvekt?

Har du en BMI mellom 18,5 og 25, regnes du som normalvektig. Mellom 25 og 30 regnes som overvekt, mens en BMI på over 30 klassifiserer som fedme.

Hvor mye skal man veie når man er 185?

Hvis du er 185 cm høy:

skal du helst ikke veie mindre enn 64 kg (= BMI på 18,7) skal du helst ikke veie mer enn 86 kg (= BMI på 25,1)

Hva er normalt å veie når man er 170 cm?

Mange studier viser at BMI-en med lavest risiko ligger omtrent midt i normalvektsområdet – som strekker seg fra BMI 18,5 til 25. Er du 170 høy, betyr det at vekta di ligger mellom 55 og 70 kilo, rundt regnet.

Er overvekt et økende problem?

Overvekt og fedme er sterkt økende i Norge – og i resten av verden. Det er en urovekkende vektøkning i hele befolkningen, men det er en betydelig høyere forekomst av overvekt/fedme i lavere sosioøkonomisk grupper. Overvekt og fedme gir betydelig økt risiko for en rekke sykdommer og uønskede tilstander.

Er overvekt et problem i Norge?

En høy kroppsmasseindeks (KMI) er ifølge FHI blant de ti viktigste risikofaktorene for død, og medvirker til omtrent 2400 dødsfall i Norge. Over tid gir fedme økt risiko for sykdommer og plager som diabetes type 2, hjerte- og karsykdom, visse typer kreft, slitasjegikt, stigmatisering og psykiske plager.

Hva er alvorlig overvekt?

Har du en BMI på 30 eller høyere, defineres dette som overvekt som gir økt risiko for helseskade (fedme). Ved BMI over 40 kaller man det svært alvorlig overvekt.

Hvilke faktorer øker risikoen for overvekt?

Både kosthold og fysisk aktivitet har betydning. Hos de aller fleste er overvekt et resultat av genetiske forhold, miljøfaktorer og en ubalanse mellom hvor mye du spiser og hvor aktiv du er. Hos mange som går opp i vekt skjer det gradvis, uten at man tenker over at det kan bli et problem.

Hva kan overvekt og fedme føre til?

Konsekvenser av overvekt og fedme

Hovedsakelig øker fedme risikoen for hjerte- og karsykdommer, som høyt blodtrykk, angina, hjerteinfarkt, hjerneslag eller trange blodårer i bena. Personer med fedme er også ekstra utsatt for diabetes og enkelte kreftformer.

Hva kan man gjøre for å forebygge overvekt?

Vær fysisk aktiv

Fysisk aktivitet er viktig i vektregulering og opprettholdelse av god helse. Regelmessig fysisk aktivitet med minst 30 minutter moderat intensitet per dag reduserer risikoen for overvekt og fedme, i tillegg til andre kroniske sykdommer.

Hvor mye skal en mann veie?

BMI og helse
Klassifisering BMI Sykdomsrisiko
Undervekt 18,4 eller lavere Lav for diabetes, økt for andre helseproblemer
Normalvekt 18,5-24,9 Lav
Overvekt 25,0-29,9 Økt for diabetes
Fedme, grad 1 30-34,9 Økt for diabetes Økt dødelighet

2 weitere Zeilen