Hva skal trombocytter ligge på?

Er høye blodplater farlig?

Ved essensiell trombocytose kan det oppstå alvorlige følgetilstander som blødning, blodpropp, nedsatt blodomløp i hender og føtter, hjerneslag, men vanligvis er leveutsiktene tilnærmet normale.

Hva skyldes høye blodplater?

Generelt betegner tromboytose blodplater fra øvre normalområde til 1000, mens trombocytemi betegner et platetall på 1000-1500 * 10^9 pr. liter. Økt nivå av trombocytter må enten komme av økt produksjon i den røde benmargen, eller redusert nedbryting. Som oftest skyldes det økt produksjon.

Hva er årsaken til lave blodplater?

Årsaker til dette kan være leukemi, lymfom, aplastisk anemi, giftstoffer, alkoholisme, enkelte medisiner. Noen vanlige virusinfeksjoner som for eksempel vannkopper, meslinger, kyssesyken og røde hunder kan midlertidig senke antall blodplater. Noen få, sjeldne genetiske sykdommer kan også være årsak.

Er trombocytter blodplater?

Blodceller produseres i benmargen. De tre hovedkomponentene i blodet er de røde blodcellene, som frakter oksygen; hvite blodceller som bekjemper infeksjoner; og blodplater, også kalt trombocytter, som hjelper til i dannelsen av blodkoagler.

Hva er symptomer på lave blodplater?

Immunologisk trombocytopeni kan gi små hudblødninger eller store blåmerker, som oppstår uten noen kjent skade. Årsaken er redusert mengde blodplater. Formålet med behandlingen er å øke trombocytt‐tallet så mye at eventuelle blødninger stanser eller forebygges.

Hva er Kriseblod?

I nødssituasjoner, hvor det ikke er tid til typebestemmelse på mottakeren og forlikelighetsprøver, kan en bruke såkalt «kriseblod», som er konsentrat av røde blodceller fra blodgiver med blodtype O som er RhD negativ (til kvinner før og i fertil alder også K negativ).

Hva betyr de forskjellige blodprøvene?

Et blodprøvesvar er en indikator som leger bruker i utredning av sykdom. Normale verdier (referanseområde) utelukker ikke nødvendigvis sykdom.

Hva er det som gjør at en får høye blodverdier?

Mange sykdommer fører til nedsatt oksygentilførsel, og derved økt produksjon av røde blodlegemer og økt blodprosent. Vanligst er lungesykdommer eller alvorlige hjertefeil. Røyking fører også til økt produksjon av røde blodlegemer fordi røyken fortrenger oksygenet.

Hva betyr forhøyet lymfocytter?

Økt antall lymfocytter kan sees ved virale infeksjoner, og ved lymfatiske leukemier. Ved mononukleose forkommer ofte atypiske lymfocytter, såkalte virocytter. Redusert antall lymfocytter kan sees ved leukopenier eller etter medikamentbehandling.

Hva er Polycytemi?

Polycytemi innebærer økning av antall røde blodlegemer i blodet, vanligvis på grunn av annen sykdom. Ved polycytemia vera foreligger en kreftsykdom som er lite aggressiv.

Hva skjer når man har lav blodprosent?

Anemi, lav blodprosent. Anemi kan ha en rekke ulike årsaker. Vanlige symptomer er slapphet, blekhet, kortpusthet, hurtig puls, svimmelhet, kalde hender og føtter, og hodepine.