Hva skal jernlageret være på?

Hva er talassemi?

Hva er talassemi? Talassemi er en medfødt gruppe av sykdommer som forårsaker anemi (lav blodprosent). Det finnes en rekke ulike typer talassemi, og alvorlighetsgraden varierer. Årsaken til sykdommen er en skade i et av genene som lager hemoglobin.

Hvordan merker man jernmangel?

Hvordan merker man at man har jernmangel?
  • Tretthet og redusert arbeidsevne.
  • Irritabilitet og hodepine.
  • Pustebesvær, svimmelhet og hjertebank – ses først ved mer alvorlig blodmangel.
  • Hjertekrampe og smerter i beina (claudicatio intermittens) kan forekomme ved meget alvorlig blodmangel.

Hvor lang tid tar det å fylle opp jernlagrene?

Nye blodlegemer dannes raskt, og de fleste pasienter føler seg bedre etter en ukes tid. Hemoglobinnivået vil vanligvis gå tilbake til normalverdier i løpet av to til fire måneder, men det anbefales vanligvis å ta jerntabletter ytterligere tre til seks måneder for å fylle opp kroppens jernlagre.

Hva hindrer opptak av jern?

Kalsium, fytinsyre, garvesyre i kaffe og te hemmer opptaket av ikke-hemjern i kostholdet. Vitamin C derimot øker opptaket av ikke-hemjern. For å optimalisere opptaket av jern, er det et godt tips å spise eller drikke matvarer som inneholder vitamin C sammen med måltider.

Hva er normalt jernnivå i blodet?

Gjennomsnittlig s-ferritin hos friske kvinner og menn i 30 års alder er henholdsvis rundt 30 og 90 µg/L. Hos begge kjønn er det tendens til økende s-ferritin med alderen. Hos gravide ses jevnt fallende verdier utover i svangerskapet, ned til omkring 5 – 45 µg/L. Lave verdier er helt vanlige under og etter fødselen.

Hva er lavt jernlager?

Jernmangel betyr at kroppens jernlagre er nesten tomme eller tomme. Jern er nødvendig for at kroppen skal kunne lage proteinet hemoblogin (Hb) som frakter oksygen i blodet. Jernmangel påvises gjennom måling av lave verdier av blodprøven ferritin. Også andre blodprøver kan bidra til diagnosen.

Hva er lave verdier av jern?

Transferrin er et transportprotein for jern i blodet. Hvis kroppen har behov for mer jern vil transferrin øke. Verdier under 10 μg i serum hos kvinner og 30 μg i serum hos menn kan oppfattes som tegn på jernmangel.

Er Thalassemia arvelig?

Thalassemi. Thalassemiene er recessivt arvelige sykdommer som skyldes mutasjoner i genene for henholdsvis α- og β-globinkjedene i Hb-molekylet. Mutasjonene koder for redusert eller opphevet produksjon av aktuelle globinkjede.

Hva er B erytrocytter?

Ved anemi vurderer man antall erytrocytter samt deres størrelse og innhold av hemoglobin. Antall røde blodlegemer inngår i diagnostikken av anemi, spesielt ved mistanke om talassemi eller polycytemi, og i beregningen av MCH og MCHC.

Hva er sigdcelleanemi?

Sigdcelleanemi er en medfødt sykdom som forårsaker anemi, lav blodprosent. Årsaken til sykdommen er en skade i et av genene som styrer produksjonen av hemoglobin. Hemoglobin er det stoffet som binder oksygen til seg i de røde blodlegemene, og dermed gjør det mulig å transportere oksygen i blodet.

Er det farlig med jernmangel?

Jerninjeksjoner kan føre til alvorlige allergiske reaksjoner. Ved svært alvorlig anemi vil man behandles på sykehus med blodoverføring. I noen tilfeller skyldes jernmangelanemi en underliggende sykdom. Du vil da trenge behandling for den også.