Hva menes med dysplasi?

Hvor ofte bør man ta celleprøve etter konisering?

Etter konisering skal du ta celleprøve, inklusive virusprøve hos fastlegen din etter 6 måneder og etter 12 måneder. Dersom celleprøvene er normale skal du ta ny celleprøve hvert 3. år hos fastlegen din i minimum 10 år.

Hva er Plateepitelceller?

Denne kreftformen starter i en type hudceller som kalles plateepitelceller. Cellene utgjør det øverste laget i huden og kan påvirkes av UV- stråling fra solen. Plateepitelkreft kan oppstå når arvemateriale (DNA) i kjernen forandres og cellene begynner å dele seg ukontrollert og danner en kreftsvulst.

Kan cin3 være kreft?

CIN 1–2 går ofte tilbake av seg selv, mens CIN 3 går sjelden tilbake. Det er langt fra alle tilfeller av CIN 3 som utvikles til kreft, men man har ingen mulighet for å forutsi kreftutvikling eller tilbakegang av sykdommen hos den enkelte pasient. Derfor velger man å behandle alle tilfeller av CIN 3.

Hva er Barrett’s esophagus?

Barretts øsofagus kalles det når overflaten i nedre del av spiserøret forandres ved at deler av den normale slimhinnen (plateepitel) erstattes med slimhinne som egentlig hører hjemme lenger nede i tarmen (sylinderepitel). Barretts øsofagus kan noen ganger føre til kreft i spiserøret.

Hvor mange får kreft etter konisering?

4000 og 6600 kvinner årlig i Norge. Studier har vist at 60% av lavgradige celleforandringer går tilbake av seg selv, mens kun 6% vil få kreft (2, 3). Dersom høygradige celleforandringer vedvarer, vil ca 30% få livmorhalskreft i løpet av 30 år (4).

Hvor ofte bør man ta celleprøve livmorhals?

I screeningprogrammet i Norge anbefales kvinner mellom 25 og 33 år å ta celleprøve hvert tredje år, mens kvinner mellom 34 og 69 år anbefales HPV test hvert femte år.

Når får man svar etter konisering?

Den mikroskopiske undersøkelsen etter koniseringen avgjør hvorvidt du kan gå til egen lege eller må gå til gynekolog ved første kontroll. Svaret på denne undersøkelsen foreligger som regel i løpet av 4 uker (kopi av svaret går også til henvisende lege / poliklinikk.

Hva er ASC us?

Når kvinnen er gravid eller er under 25 år avgjøres behandling individuelt. ASCUS betyr usikkert svar på prøven og følges opp som CIN 1 (LSIL). ASC-H viser til andre usikre svar og vurderes som CIN 2 eller 3 (HSIL).

Hva er atypiske celler?

Atypiske celler: Unormale celler, ikke typiske. Biopsi: Vevsprøve, en bit av vevet blir fjernet for mikroskopisk undersøkelse. Carcinoma in situ (CIN III/CIS): Celleforandring som ikke medfører at cellene vokser gjennom epitelveggen (Stadium 0).

Hva er et epitel?

Epitel, epitelvev, er cellelag som kler en utvendig eller innvendig kroppsoverflate, eller danner kjertler. Cellene hviler på en tynn basalmembran med bindevev under, og kan ligge i ett eller flere lag. Som dekkepitel danner cellene en beskyttelse mot omgivelsene, som for eksempel bakterier, uttørring og solstråler.

Kan grove celleforandringer være kreft?

Celleforandringer i livmorhalsens overflate er ikke kreft, men kan være forstadier til kreft. I de fleste tilfellene vil dette ikke utvikles til kreft, selv uten behandling, men det er likevel fornuftig med kontroll.