Hva kan trigge et astmaanfall?

Kan astmaanfall være farlig?

Astma er vanligvis ikke livstruende, men det finnes fortsatt voksne som dør av astma. Dersom du opplever at symptomene forverres, som for eksempel at du våkner oftere om natten, bør du kontakte lege. Opplever du at et anfall der symptomene raskt kommer ut av kontroll, bør du ringe legevakt eller 113 snarest.

Hvordan kjennes astma ut?

Pipelyder og hvesende pust: Pipelyder og hvesing når man puster er et vanlig symptom ved astma. Lydene kommer også som et resultat av at luftveien er blitt trang. Hoste: Hoste kan være et symptom på astma. Hosten kan særlig være til stede når man ligger eller sover.

Hva er infeksjonsutløst astma?

Vi deler gjerne astma inn i to typer, forkjølelsesutløst astma og astma utløst av allergi og/eller faktorer som aktivitet, værendring, forurensning og lignende. Forkjølelsesutløst eller infeksjonsutløst astma utløses av forkjølelse/virusinfeksjoner.

Hvor lang tid varer et astmaanfall?

Symptomene og nedsatt aktivitet varer mindre enn 1 uke hver gang. Ellers lange symptomfrie perioder med normal lungefunksjon. Hvis det er symptomer og tegn på mer langvarig obstruksjon («tetthet i pusten») eller stum astma, skal pasienten opp til grad 3 (***).

Hva kan forverre astma?

I tillegg til medisiner, er det viktig at du lærer å kjenne hvordan sykdommen arter seg for deg, slik at du vet hva som forverrer astmaen. Det kan være støv i lufta, tobakksrøyk, spesielle lukter, kulde eller allergifremkallende stoffer fra pollen og pelsdyr. I størst mulig grad må du prøve å unngå det du reagerer på.

Er astma nedsatt lungefunksjon?

Det typiske ved astma er at lungefunksjonen varierer over tid: det vil si at den for det meste er normal, men at den i forbindelse med en forverring (anfall) er nedsatt, og at luften bruker lengre tid på å strømme ut av lungene.

Hvordan forbedre astma?

God oppvarming er viktig, særlig ved aktiviteter med høy intensitet. Man bør tillempe treningsmengde og -type for å redusere risikoen for å øke inflammasjonen i luftveiene samt bronkial hyperreaktivitet. Under luftveisinfeksjoner bør man ikke drive kondisjonstrening eller konkurrere.

Hva er barneastma?

Astma er en kronisk sykdom som gir anfallsvise pustevansker på grunn av trange luftveier. Typiske symptomer er piping i brystet, pustevansker og hoste. Symptomene er ofte verst om natten.

Hva kjennetegner symptomene på astma og KOLS?

SymptomeneKOLS er lik de du har ved astma, og det kan være vanskelig å skille mellom astma og KOLS. Kronisk hoste og oppspytt om morgenen er tegn på KOLS. Ved fysisk anstrengelse blir du tungpustet og får hoste. Ved mer alvorlige tilstander kan du få symptomer også i hvile.

Hvordan føles det å være tungpustet?

Tungpust eller pustevansker kjennetegnes ved at man har en subjektiv følelse av å få for lite luft. Dette er ofte utløst av at kroppens celler av en eller annen årsak får for lite oksygen. Kroppen vil da forsøke å kompensere ved å puste raskere og dypere.

Kan man dø av astma?

Astmaanfall kan noen ganger være farlig hvis de ikke blir skikkelig behandlet, men det er svært sjelden noen dør av astmaanfall i Norge. Sykehusinnleggelser kan være aktuelt ved alvorlige astmaanfall.