Hva hjelper mot kronisk elveblest?

Hva er kronisk urtikaria?

Urtikaria eller elveblest kjennetegnes ved et kløende, vablet utslett med eller uten angioødem. Ved daglige eller gjentatte utbrudd over mer enn 6 uker, defineres tilstanden som kronisk urtikaria.

Kan stress gi elveblest?

Miljøfaktorer: Temperaturendringer, sollys, trykk og vann, trening og stress er eksempler på miljøfaktorer som kan forårsake fysikalsk elveblest og angioødem.

Hva lindrer elveblest?

En enkel måte å lindre elveblest på, er å kjøle ned huden ved å ta en kald dusj eller smøre seg inn med en avkjølende krem. Om man har problem med kløe kan man prøve reseptfrie tabletter med antihistaminer. Man skal ikke gi antihistamintabletter til barn under seks år uten først å ha rådført seg med en lege.

Hvor på kroppen får man elveblest?

Elveblest kan oppstå hvor som helst på huden, og det kan være mange årsaker til at det oppstår. Tilstanden finnes både som en allergisk og som en ikke-allergisk variant.

Hva kan man få elveblest av?

Det kan være vanskelig å finne den utløsende årsaken ved elveblest, og ofte vet man ikke hva som forårsaker sykdommen. Ved akutt, allergisk elveblest, hvor årsaken er en allergisk reaksjon, vil det ofte være lettere å finne den utløsende årsaken, da det kan skyldes noe man har spist eller vært i fysisk kontakt med.

Hva kan man smøre på kløende utslett?

Tips til egen lindring av utslettet

Såpe vil derfor kunne forverre kløen. Smør heller på fuktighetskrem. Du kan også forsøke å smøre på salver mot kløe – for eksempel Eurax og BurnAid. Dersom du har elveblest kan en allergitablett med antihistaminer være lindrende.

Hvordan roe ned utslett?

En antihistamin-tablett hjelper ofte de fleste med å roe ned utslettet og kløen. Ved kraftig urtikaria kan det hende man har behov for en kortvarig kur med prednisolon (steroid), men dette avgjør den legen som undersøker og følger deg opp.

Når går elveblest over?

Behandling av akutt elveblest. Hvis du vet hva du har reagert på, eller har meget sterk mistanke, skal du helt unngå det (eliminasjon ) og helst også beslektede stoffer. Lykkes du i dette, kan elveblest/angioødem forsvinne av seg selv i løpet av noen få timer eller dager.

Er urticaria en autoimmun sykdom?

Det er økende dokumentasjon på at kronisk urticaria er en autoimmun tilstand med autoantistoffer mot IgE og Fc-reseptoren på mastcellen. Akutt urticaria kan sees i forbindelse med infeksjon og/eller allergi.

Hva er idiopatisk urtikaria?

Et kløende utslett i flere uker er dypt frustrerende, ikke minst når det viser seg at man i de fleste tilfellene ikke finner en årsak til utslettet. I opptil 70 prosent av tilfellene er det ingen påviselig årsak. Denne typen kronisk elveblest kalles for «idiopatisk urticaria«.

Kan man få utslett av stress?

Nevrodermatitt er en irritasjonstilstand med uttalt kløe og utslett på et avgrenset, mindre område. Plagene kommer og går, og synes å forverres i perioder med psykisk stress.