Hva hjelper mot hormonell migrene?

Kan hormonspiral hjelpe mot migrene?

For kvinner som plages av migrene med aura, eller har migrene uten aura, men med andre risikofaktorer finnes det andre gode prevensjonsmidler man kan bruke. Disse inkluderer gestagen-piller (Cerazette, Slinda, Conludag), hormonspiral, p-stav og p-sprøyte.

Hvordan redusere migrene?

Ved anfall kan det ofte hjelpe å sove eller hvile i et mørkt, svalt og stille rom. Man kan også lindre smerter med kalde omslag eller ispose på pannen. Smertestillende som paracetamol (for eksempel Paracet eller Pinex), acetylsalisylsyre eller NSAIDs (for eksempel Ibux eller Voltaren) kan være nok for å dempe smertene.

Hva regnes som kronisk migrene?

Kronisk migrene defineres som hodepine i 15 dager eller mer hver måned. Av disse 15 hodepinedagene er minst åtte dager med migrenesymptomer. Det må dessuten pågå i minst tre måneder i løpet av et år. De tre månedene behøver ikke være sammenhengende.

Hva er årsaken til migrene?

Dette kan være stress, sult, søvnmangel, dehydrering og forskjellige mat- og drikkevarer. Kvinner får ofte migrene i begynnelsen av menstruasjonen. En hodepinedagbok kan gjøre det lettere å peke ut eventuelle utløsende årsaker. Når du blir klar over hva som utløser migrenen, er det lettere å ta forholdsregler.

Hvorfor får man hodepine ved menstruasjon?

Årsaker. Samspillet mellom migrene og hormonsvingninger er sammensatt. Man har klart å finne en sammenheng mellom østrogen-nivå og migreneanfall; når østrogenet faller etter å ha vært høyt i noen dager, kan migrenen fremkalles.

Kan migrene forsvinne?

Sykdommen kan endre karakter under graviditet og overgangsalderen, men ofte reduseres plagene med med økende alder og forsvinner kanskje helt.

Hvordan er menstruasjonssyklusen?

I gjennomsnitt er en voksen kvinnes menstruasjonssyklus 28 dager. Det vil si det går 28 dager fra første dag i en menstruasjon til første dag i neste menstruasjon. Hos noen kan varigheten av denne syklusen normalt være nede i 23 dager og hos andre kan den være i opptil 35 dager.

Er migrene med aura farlig?

Migrene med aura er assosiert med en doblet risiko for hjerneinfarkt, men det er ingen sikker økt risiko for personer med migrene uten aura. Hvorfor det er sånn vet vi ikke nøyaktig. Dette er en kompleks situasjon som må tas hensyn til ved vurdering av risikofaktorer som røyking, høyt blodtrykk og p-pillebruk.

Hva er spenningshodepine?

Spenningshodepine er en vanlig form for hodepine og vanligvis ganske mild. Som oftest er det knyttet til stress, sinne og overbelastning. Noen opplever spenningshodepine en gang i blant, mens andre plages flere ganger i uken. Ved kronisk stress kan du bli kronisk plaget og dette er viktig å forebygge.

Kan man vokse av seg migrene?

Noen barn vokser av seg migrene, men det er mer sannsynlig hos barn som får migrene før puberteten. Oppstår migrenen i tenårene er det mer sannsynligvis at den fortsett er der i voksen alder. Anfallene blir ofte mildere med alderen.

Hvor lenge kan man ha migrene?

Et migreneanfall kan vare fra 4 til 72 timer. Gjennomsnittlig får folk med diagnosen anfall en gang i måneden, hvor de fleste pasienter sier at de ikke klarer å utføre hverdagslige gjøremål. Et mørkt, stille og svalt rom kan være behagelig å hvile seg på under et migreneanfall.