Hva heter de forskjellige sjakkbrikkene?

Hvordan går sjakkbrikkene?

Hver av de 6 ulike brikkene flytter forskjellig. Brikker kan ikke flytte gjennom andre brikker (selv om springeren kan hoppe over andre brikker), og kan aldri flytte inn i et felt med én av sine egne brikker. De kan imidlertid flyttes for å ta plassen til én av motstanderens brikker som da blir tatt.

Hvordan beveger sjakkbrikkene seg?

Den beveger seg i en L-form over rutene. Dette betyr at denne sjakkbrikken først flytter to ruter i én retning (til venstre, til høyre, bakover eller fremover) og deretter én rute i horisontal eller vertikal retning.

Når kan man ta rokade?

Rokade skal utførast ved først å ta opp kongen og flytte den to felt mot tårnet, og deretter flytte tårnet over kongen. Sjå diagramma til høgre. Rokade er berre lov dersom desse vilkåra er oppfylt: Spelaren har ikkje flytta kongen tidlegare i partiet.

Hva er forskjellen på hurtigsjakk og lynsjakk?

Hurtigsjakk er en variant av sjakk der spillerne har mer tid på seg enn i lynsjakk, men mye mindre enn i tradisjonell sjakk. I hurtigsjakk har hver spiller mer enn 10 minutter og mindre enn 60 minutter til å fullføre partiet. Om en spillers tid går ut før partiet er avsluttet, taper spilleren.

Kan bonden angripe bakover?

I motsetning til alle de andre brikkene kan ikke bønder flyttes bakover. En bonde kan normalt gå ett felt forover, men den første gangen bonden flyttes fra utgangsposisjonen, kan den flyttes to felt forover så lenge det ikke er noe i veien.

Hvem har flest VM titler i sjakk?

Så lenge var de verdensmestere (FIDE og PCA):

16 år: Anatolij Karpov, Sovjet/Russland. 15 år: Garry Kasparov, Sovjet/Russland. 13 år: Mikhail Botvinnik, Sovjet. 8 år: Wilhelm Steinitz, Østerrike-Ungarn, Viswanathan Anand, India, Magnus Carlsen, Norge.

Hvor skal kongen stå?

Den hvite kongen starter på feltet e1, mens den sorte starter på e8. Kongen kan flytte ett felt i gangen i alle retninger (fremover, bakover, høyre, venstre og diagonalt). Unntaket er rokade der kongen flyttes to felter til høyre eller venstre.

Hva er PAT i sjakk?

Patt er en stilling i sjakk hvor den spilleren som skal trekke, ikke har noe lovlig trekk, samtidig som spillerens konge ikke står i sjakk. Ved patt ender partiet remis (uavgjort), og spillerne får et halvt poeng hver.

Hva er hesten i sjakk?

Springer er en brikke i sjakk som er formet som en hest. Den flyttes to felt enten vannrett eller loddrett, gjerne over en annen brikke, og deretter ett felt vinkelrett på den første retningen. Hver spiller har to springere. Springeren regnes som en offiser.

Hvordan få tilbake dronning i sjakk?

Dronningen kan komme i spill igjen når en bonde når frem til forvandlingsfeltet. Spilleren kan da forvandle bonden til hvilken offiser han vil.

Hvordan går tårnet i sjakk?

Tårnene flytter vannrett eller loddrett, forover eller bakover, så mange felt man ønsker, som vist på diagrammet til venstre. Tårnet kan ikke hoppe over andre brikker, men det kan slå en fiendtlig brikke ved å innta feltet den står på. Tårnet deltar også, sammen med kongen, i spesialtrekket rokade.