Hva heter abortpillen?

Hvor lang tid tar det før abortpillen virker?

Vanligvis vil aborten skje 4-6 timer etter at tablettene med Cytotec ble satt. Dersom det går mer enn 6 timer før du får blødning ringer du sykehuset for informasjon og videre avtale. NB! Du kan få sterke menstruasjonssmerter og det er vanlig med rikelig blødning.

Hvor mye koster det å ta abort?

Abort er gratis

Alle kvinner som oppholder seg i Norge har rett til å få utført abort, enten selvbestemt eller etter behandling i nemnd. Abort er gratis for kvinner som er bosatt i Norge.

Hvor lenge etter kan man ta abortpille?

I Norge har kvinner selv rett til å bestemme om de vil avbryte et svangerskap i løpet av de tolv første ukene av graviditeten (11 uker og 6 dager). Hvis du ønsker å ta abort etter dette, må du sende en søknad til en abortnemnd om å få utført abort.

Kan man fremprovosere abort?

Bekymringen for spontanabort følger mange gravide, og mange er redde for at de på noe vis kan skade fosteret gjennom livsstil og kosthold. Men sannheten er at så lenge du unngår røyk og alkohol og ikke er utsatt for vold, skal det mye til for at du fremprovoserer en spontanabort.

Hvor mye blør man ved abort?

Spontanabort innebærer vanligvis en kraftig, menstruasjonslignende blødning, ofte mer smertefull enn vanlig menstruasjon. Reseptfrie smertestillende gir som regel tilstrekkelig smertelindring, men ved behov kan resept på sterkere tabletter skrives. Blødningen avtar vanligvis etter to til tre dager.

Hvor mange aborter kan man ta?

Nei, det finnes ingen grense på hvor mange ganger du kan ta abort. Det er bare du som bestemmer dette, men vi anbefaler bruk av prevensjon for at kvinner skal slippe å komme i det valget om hun skal ta abort eller ikke.

Blir man sykemeldt etter en abort?

Sykmelding er ikke nødvendig hvis pasienten ønsker å arbeide. 1-3 dagers sykmelding eller egenmelding er ofte nødvendig etter aborten, men alle tilstander må vurderes individuelt. Ved behov for sykmelding lenger enn 1 uke, revurder tilstand og situasjon.

Hvor fort virker Mifegyne?

På behandlingsstedet vil du få Mifegyne, som du må ta oralt. 36-48 timer senere får du prostaglandinanalogen. Du bør hvile i 3 timer etter at du har fått prostaglandinanalogen. Embryoet kan bli utdrevet innen noen få timer etter at du har tatt prostaglandinanalogen, eller i løpet av de neste få dagene.

Hvilken uke er det flest spontanaborter?

Spontanaborter kan skje så seint som 22. svangerskapsuke, men i 97 av 100 tilfeller skjer det i løpet av de første 12 ukene. En abort etter 22. uke kalles en prematur fødsel.

Hvordan føler man seg etter abort?

Etter aborten er det vanlig med menstruasjonslignende blødning i to uker, noen ganger opptil tre uker. Noen kan oppleve kvalme og tretthet. Infeksjonsrisikoen er lav, men dersom du får feber, økende blødning eller økende magesmerter, er det viktig å ta kontakt med lege for en undersøkelse.

Kan man ta abort i uke 16?

I Norge i dag har kvinner rett til selvbestemt abort frem til utgangen av 12. uke i graviditeten (11 uker og 6 dager). Aborter etter dette tidspunktet klassifiseres som senabort.