Hva gjør man med aborterte fostre?

Hvor lang tid tar en medisinsk abort?

Det hele tar vanligvis fra fire til seks timer. Hvis du skal utføre en medisinsk abort, kan du også velge hjemmeabort dersom du er over 18 år. Hjemmeabort er ikke aktuelt ved kommunikasjonsproblemer, alvorlig sykdom og hvis du har vært gravid i mer enn ni uker.

Når blir kroppen normal etter abort?

I motsetning til et kirurgisk inngrep vil det mest sannsynlig sitte igjen noen rester etter graviditeten i kroppen din, etter en medisinsk abort. Dette kan virke både fortvilende og vondt, men i de fleste tilfeller vil kroppen ordne opp selv i løpet av 3- 6 uker og rense systemet ved en noe kraftigere mens.

Hvor lenge har man vondt etter en abort?

Etter aborten er det vanlig med menstruasjonslignende blødning i to uker, noen ganger opptil tre uker. Noen kan oppleve kvalme og tretthet. Infeksjonsrisikoen er lav, men dersom du får feber, økende blødning eller økende magesmerter, er det viktig å ta kontakt med lege for en undersøkelse.

Hvor får man tak i abortpille?

Du trenger ikke henvisning fra fastlege, men kan ta direkte kontakt med et sykehus som har gynekologisk avdeling. Du trenger ikke å begrunne valget ditt, og det er ingen krav om betenkningstid. Når du kontakter lege, helsestasjon eller sykehus vil de spørre om datoen for siste menstruasjons første dag.

Kan man spontanabortere en tvilling?

Spontanabort: Ved tvillingsvangerskap er det en risiko for tap av kun ett foster i mors liv. Altså en naturlig fosterreduksjon, forskning har vist en forekomst på 15-36% ved tvillinger som resultat av fertilitetsbehandling (2).

Skal man kontakte lege ved spontanabort?

Det beste du kan gjøre er å kontakte legen din. Symptomer på abort kan også være småblødninger eller brunlig/blodig utflod dag etter dag. Mange har uskadelige småblødninger tidlig i graviditeten. Men også i denne situasjonen bør du bli undersøkt av legen din.

Kan fosteret dø uten at man merker det?

De fleste spontanaborter skjer i de aller første ukene av svangerskapet. Men en spontanabort uten symptomer kan også skje senere i svangerskapet. Noen ganger dør fosteret uten at noen symptomer på abort oppstår. Dette heter missed abortion.

Hvor lang tid tar det før Cytotec begynner å virke?

1-4 timer etter at du har satt Cytotec – tablettene i skjeden begynner livmoren å trekke seg sammen. Det vil komme en blødning som kan være noe større enn en vanlig menstruasjon. De fleste aborterer 4-6 timer etter at behandlingen startet, men noen aborterer ikke før neste dag.

Kan abort påvirke senere graviditet?

En abort minsker ikke sjansen for å bli gravid igjen på et senere tidspunkt, men noen studier har vist en lett økt risiko for tidlig fødsel ved et senere svangerskap. Etter en abort utført i 1 trimester har man som regel behov for 3 dager med sykemelding etter aborten.

Kan man trene rett etter en abort?

Du kan starte med hormonell prevensjon rett etter aborten. Spiral kan settes inn etter 4 uker hos egen lege. Du kan trene og være i aktivitet som vanlig.

Hva kan være negativt med abort?

Kvinner som hadde en negativ holdning til provosert abort var assosiert med angst etter seks måneder og etter fem år (2). Forskning viser at kvinnene som tok spontanabort hadde betydelig mer følelse av tap og sorg etter ti dager og seks måneder enn kvinnene med provosert abort (2).