Hva gjør man med aborterte fostre?

Hvor lenge kan man ta medisinsk abort?

I Norge har kvinner lovfestet rett til selvbestemt abort innen utgangen av 12. svangerskapsuke. Senere i svangerskapet må søknaden behandles av abortnemnda ved sykehuset.

Hvor vondt er det å ta abort?

Hvis du velger å ta medikamentell abort på sykehuset

Du kan få sterke menstruasjonssmerter, spesielt når kroppen er i ferd med å støte ut innholdet i livmoren. Det er også normalt at du får blødning med blodklumper (koagler), og du må være forberedt på at du blør kraftigere enn ved en vanlig menstruasjon.

Hvor mye koster det å ta abort?

Abort er gratis

Alle kvinner som oppholder seg i Norge har rett til å få utført abort, enten selvbestemt eller etter behandling i nemnd. Abort er gratis for kvinner som er bosatt i Norge.

Kan man spontanabortere en tvilling?

Spontanabort: Ved tvillingsvangerskap er det en risiko for tap av kun ett foster i mors liv. Altså en naturlig fosterreduksjon, forskning har vist en forekomst på 15-36% ved tvillinger som resultat av fertilitetsbehandling (2).

Skal man kontakte lege ved spontanabort?

Det beste du kan gjøre er å kontakte legen din. Symptomer på abort kan også være småblødninger eller brunlig/blodig utflod dag etter dag. Mange har uskadelige småblødninger tidlig i graviditeten. Men også i denne situasjonen bør du bli undersøkt av legen din.

Hvor lang ventetid er det på abort?

— Som regel får kvinnen beskjed om å vente en til to uker, det kommer an på hvor langt hun er kommet i graviditeten. Hvis en kvinne er for eksempel 11 uker på vei forsøker sykehusene å ta henne inn så raskt som mulig.

Hvilken uke er det flest spontanaborter?

Spontanaborter kan skje så seint som 22. svangerskapsuke, men i 97 av 100 tilfeller skjer det i løpet av de første 12 ukene. En abort etter 22. uke kalles en prematur fødsel.

Hvor lenge har man vondt etter en abort?

Etter aborten er det vanlig med menstruasjonslignende blødning i to uker, noen ganger opptil tre uker. Noen kan oppleve kvalme og tretthet. Infeksjonsrisikoen er lav, men dersom du får feber, økende blødning eller økende magesmerter, er det viktig å ta kontakt med lege for en undersøkelse.

Kan abort påvirke senere graviditet?

En abort minsker ikke sjansen for å bli gravid igjen på et senere tidspunkt, men noen studier har vist en lett økt risiko for tidlig fødsel ved et senere svangerskap. Etter en abort utført i 1 trimester har man som regel behov for 3 dager med sykemelding etter aborten.

Hvor langt er du på vei?

Når man skal regne ut hvor langt en graviditet har kommet og hvilken termin man får, begynner man med den siste mensens første dag. Den regnes som graviditetens første dag, selv om man da egentlig ikke var gravid enda.

Kan man ta abort i uke 16?

I Norge i dag har kvinner rett til selvbestemt abort frem til utgangen av 12. uke i graviditeten (11 uker og 6 dager). Aborter etter dette tidspunktet klassifiseres som senabort.