Hva gjør en med kryssbitt?

Kan man få dekket tannregulering som voksen?

De fleste tannreguleringer som gjøres i voksen alder må betales selv, med noen unntak: Voksne får refusjon når de trenger operasjon i tillegg til regulering. Eller når de har medfødte mangler av fortenner (agenesi). Ved tannkjøttsykdom som gjør at tennene vandrer, får du utbetalt et lite engangsbeløp.

Hvor mye koster tannregulering for voksne?

Gjennomsnittlig pristannregulering for voksne

Tannregulering ved mindre kompliserte feilstillinger kan koste fra 9 000 til 15 000 kr. Skal man behandles med vanlig, fast apparatur på forsiden av tennene, kan dette koste alt fra 20 000 til 38 000 kr.

Hvor lenge er det vanlig å ha tannregulering?

Hvor lenge man må bruke tannregulering er individuelt, og avhenger av hvor store bittfeil som skal reguleres. Gjennomsnittlig behandlingstid er 2 år, men alt fra seks måneder til tre år er normalt. Noen få trenger også operasjon av kjeven, og da kan man regne med at total behandlingstid vil bli lenger.

Når er kjeven ferdig utvokst?

Behandling: Små/moderate underbitt kan behandles med streng og/eller plate. Ved større underbitt må man i tillegg gjøre kjevekirurgi for å flytte den ene eller begge kjevene for å få bittet til å passe sammen. Kjevekirurgi må gjøres når kjevene er ferdig utvokst, vanligvis 17 år hos jenter og 18 år hos gutter.

Er underbitt arvelig?

Underbitt. Når underkjevens tannrekke biter for langt frem i forhold til overkjevens tannrekke. – Årsaken til underbitt skyldes i stor grad arv, sier Hasund.

Hvem får dekket regulering?

Mange barn og unge har i dag tannregulering. Barn og unge kan få fra 40 til 100 prosent stønad fra Helfo, avhengig av hva slags behandling kjeveortopeden mener det er behov for. Hvor stor dekningen blir, er basert på fastsatte takster for tannbehandling.

Hvor mye dekker staten av tannregulering?

Ikke sikkert det blir gratis. Tannregulering har lenge vært dekket av staten. Mellom 40 og 100 prosent av trygdetakstene blir dekket, avhengig av hvor alvorlig tilstanden er. Behandlingen må være påbegynt senest det året pasient fyller 20 år.

Hvordan få dekket kjeveoperasjon?

Avhengig av alvorlighetsgrad ytes stønad 40 prosent, 75 prosent eller 100 prosent av folketrygdens takster for kjeveortopedisk behandling. Ved ”Klart behov” dekkes 40 prosent og ved ”stort behov” dekkes 75 prosent. Ved ”svært stort behov” dekkes 100 prosent av folketrygdens takster.

Hvor mye koster tannregulering uten støtte?

En tannregulering kan koste rundt 20.000 til 25.000 for en behandling på cirka to år. Men man kan få refundert deler av beløpet fra Folketrygden. Hvor mye man får refundert er avhengig av behov, det vil si at man ikke får støtte til rent kosmetiske inngrep.

Hva er pris på regulering?

Tradisjonell regulering i stål er den vanligste formen for tannregulering. Den brukes av 80 % av pasientene og er det billigste alternativet. Du kan regne med en pris fra cirka 15 000 kr til cirka 40 000 kr (i 2018). En enkel korrigering av én kjeve er rimeligere enn en komplisert behandling i begge kjever.

Hvor mye koster streng bak tennene?

Hva koster usynlig tannregulering? Prisen på usynlige tannreguleringer kan varierer fra kr 15 000,- og opp til kr 100 000,-. Omfanget av behandlingen du har behov for, om du trenger behandling i én eller begge kjever, og hvilken type usynlig tannregulering du velger, vil påvirke kostnaden.