Hva gjør ADHD medisin med deg?

Hvordan reagerer folk uten ADHD på Ritalin?

Ritalin (eller mer presis virkestoffet metylfenidat) er et sentralstimulerende middel som er beslektet med amfetamin, slik at det i utgangspunktet vil føre til en stimulerende effekt. Inntar man Ritalin uten å ha ADHD vil man oppleve denne effekten. Mange med ADHD opplever mye indre eller ytre uro.

Er det farlig å ta ADHD medisin?

ADHDmedisiner kan gi bivirkninger som nervøsitet, angst, vrangforestillinger, skjelvinger, hodepine, kvalme og magesmerter. Jo større dose, jo mer utsatt er du for ubehagelige bivirkninger. Du kan også få hjertebank og høyt blodtrykk. Er du disponert for hjertefeil kan det derfor være spesielt farlig å bruke.

Hva gjør ADHD med kroppen?

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder eller Hyperkinetisk forstyrrelse på norsk. Symptomene kan i de fleste tilfeller forstås som en nevrologisk forstyrrelse som først og fremst innebærer økt uro, impulsivitet og vansker med oppmerksomhet. ADHD omtales som en tilstand, og ikke en sykdom.

Hva skjer hvis man tar ADHD piller?

Ritalin og Concerta kan gi en rekke kortidsvirkninger. Psykiske lidelser, angst, depresjon, psykose, mani, vrangforestillinger, irritabilitet, mangel på spontanitet og tilbaketrukkethet er eksempler på dette. De aller færreste får alvorlige bivirkninger, men det kan altså skje.

Er Ritalin beroligende?

Ritalin er et sentralstimulerende legemiddel som inneholder det amfetaminlignende virkestoffet metylfenidat. For de med ADHD-diagnose virker medikamentet beroligende, for andre har den en helt annen virkning. I Norge klassifiseres det som et narkotikum, og kan bare skrives ut av leger med spesialtillatelse.

Hva er Puggedop?

Puggedop, også kalt både akademisk dop og prestasjonsdop, er medikamenter som brukes for å øke konsentrasjonsevnen, skjerpe oppmerksomheten og heve energinivået i skolesammenheng. Sånne typer medikamenter kan for eksempel være Ritalin, Conserta og Modafinil som brukes i behandling av ADHD, Alzheimer eller narkolepsi.

Når merker man effekt av Ritalin?

Både Concerta og Ritalin depotkapsler består av en andel metylfenidat som frigis umiddelbart, samt en andel som frigis over tid. Concerta gir en første plasmakonsentrasjonstopp etter 1-2 timer, mens maksimalkonsentrasjonen oppnås etter om lag 6-8 timer (1).

Hvordan virker Ritalin på ADD?

Ritalin er et sentralstimulerende legemiddel. Alle sentralstimulerende stoffer gir en oppkvikkende virkning, med en følelse av økt energi. Virkestoffet i Ritalin heter metylfenidat. Andre legemidler som inneholder metylfenidat er Concerta, Equasym, Delmosart og Medikinet.

Kan man dø av ADHD piller?

To norske ADHD-pasienter har fått hjertestans etter å ha brukt ADHD-medisinene Concerta og Dexedrin. Legemiddelverket ber leger være særdeles oppmerksomme på hjertebivirkninger hos pasienter som bruker legemidlene.

Er det farlig å ta ADHD medisin uten å ha ADHD?

RUStelefonen svarer:

De er ment å skulle gi bedre kognitive evner og bedre utholdenhet til de som fra før av har utfordringer med dette, blant annet de som har ADHD. Om du tar en liten dose, vil det nok ikke være farlig for deg (med mindre du har en medfødt hjertefeil f. eks.; da kan det være risikabelt).

Hvem kan ikke ta Ritalin?

Personer med overfølsomhet for innholdsstoffene, eller samtidig behandling med medikamenter som interagerer med Ritalin. Barn under 6 år. Personer med alvorlig depresjon, selvmordstanker, spiseforstyrrelser, bipolar lidelse, samt flere andre psykiatriske diagnoser.