Hva gjør 5-HTP?

Er det lov å importere kosttilskudd?

Det er begrensinger for hvor mye du kan ha med deg. Legemidler og kosttilskudd på nett Privatpersoner kan bare importere legemidler fra EU/EØS-land som er reseptfrie, godkjent i Norge og med norsk pakningsvedlegg og tekst på pakningen.

Kan man kjøpe reseptbelagte medisiner i Sverige?

Også reseptfrie varer er langt billigere over grensen. Har du allergiplager eller bruker andre reseptfrie medisiner, kan du spare mye penger på å legge turen til Sverige. Det samme gjelder for enkelte reseptbelagte medisiner. Det er nemlig ingenting i veien for å ta med resepten til Sverige.

Er kosttilskudd næringsmidler?

Kosttilskudd er næringsmidler som er beregnet til å supplere et vanlig kosthold, og skal ikke erstatte et variert kosthold. Produktene skal være konsentrerte kilder av vitaminer og mineraler eller «andre stoffer» med en ernæringsmessig eller fysiologisk effekt.

Kan man sende vitaminer i posten?

Fra 1. oktober ble det forbudt å importere en rekke vitaminer og kosttilskudd via post til Norge. Selv om et kosttilskudd ikke regnes som legemiddel der det kjøpes, kan det nemlig komme inn under dette regelverket her hjemme. Har de ikke markedsføringstillatelse i Norge kan du bare glemme å bestille de på nett.

Blir CBD stoppet i tollen?

Produkter som er basert på ekstrakter av cannabis (med innhold av CBD og THC) anses som narkotika og kan ikke importeres uten særskilt tillatelse. Hvis man blir tatt i tollkontrollen med dette kan man derfor bli anmeldt for smugling.

Kan man hente ut norske resepter i Sverige?

Resepter utstedt i Norge er normalt gyldige innenfor EØS-området, men dette gjelder ikke e-resepter. Siden det er opp til hvert enkelt land å tolke lovverket, har man ingen garanti for at man får hente ut norske resepter i utlandet.

Kan man bruke norske resepter i Sverige?

Ifølge EU-reglene er resepter fra alle de nordiske landene og EU- og EØS-landene i utgangspunktet gyldige i Sverige.

Hvordan få resept i Sverige?

Skal du hente ut medisiner på resept på svenske apotek, kreves det nå et spesielt skjema fra legen for å ta med mer enn en liten mengde av en viss type legemidler gjennom tollen og inn i Norge.

Hva er et kosttilskudd?

Kosttilskudd er næringsmidler som er beregnet til å supplere et vanlig kosthold. Produktene skal være konsentrerte kilder av vitaminer og mineraler eller andre stoffer med en ernæringsmessig eller fysiologisk effekt.

Er det toll på vitaminer?

Det er ikke toll på legemidler. Merverdiavgiften er på 25 prosent.

Hvem bruker kosttilskudd?

Hvem kan ha behov for kosttilskudd? Noen kan ha behov for kosttilskudd på grunn av sykdom, og bør få oppfølging av helsepersonell. Noen kan ha matallergier som gjør at de må unngå ulike matvaregrupper.