Hva forteller en EKG?

Hvordan ser man hjerteinfarkt på EKG?

Hver gang hjertet slår, sendes det ut elektriske signaler. Disse signalene fanges opp av EKG-apparatet og danner en kurve som viser hjertets rytme. En EKG-undersøkelse vil vise tegn på om du har hjerteinfarkt. Undersøkelsen kan også vise om du har hatt hjerteinfarkt tidligere.

Hva er et normalt EKG?

Normalt EKG

Sinusrytme 50-100/min, P-bølge <0,12 s, max 2,5 mm høy, PQ-tid 0,12-0,21 s, QRS < 0,12 s, akse mellom -30 og 105°, normal størrelse og mønster, ST segment 80 ms etter J-punktet maksimalt 1 mm over grunnlinjen (2 mm i V2-V3, ev 3 mm hos veltrente) eller < 1 mm ST senkning.

Hva er 12 avlednings EKG registrering?

EKGregistrering i 9 av de vanlige 12 avledninger for å vise utviklingen av forandringene som oppstår ved et hjerteinfarkt i hjertets fremre vegg.

Hva er en ST elevasjon?

Ved hjerteinfarkt vil ST-segmentet kunne være hevet fra grunnlinjen i EKG-et. Slike hjerteinfarkter kalles STEMI (ST elevation myocardial infarction).

Kan man stole på EKG?

EKG er en sikker undersøkelse, er undersøkelsen helt normalt er det mest sannsynlig noe annet enn hjerte som gir deg de plagene du har. Noen ganger er ikke plagene der hele tiden, og et EKG vil da ikke kunne fange det opp hvis du ikke har symptomer når undersøkelsen blir tatt.

Når måles EKG?

Ved symptomer fra hjertet som åndenød, brystsmerter, besvimelse eller kraftig, ubehagelig hjertebank, kan det være en god ide å ta et EKG. Ved undersøkelsen vil man kunne avsløre en eventuell sykdom i pulsårene som forsyner hjertet med blod (hjertets kransarterier).

Hvor lenge varer en EKG test?

Hvor lenge varer undersøkelsen? Undersøkelsen varer i 10–15 minutter.

Hvordan foregår en hjerteundersøkelse?

Hjerteundersøkelse (EKG)
  • EKG tas normalt mens pasienten ligger rolig på en benk.
  • Elektroder festes på håndledd, ankler og bryst.
  • Apparatet tegner kurver med utgangspunkt i hjertets elektriske signaler.
  • Utskriften (elektrokardiogrammet) analyseres av en lege.
  • Et normalt EKG viser et typisk mønster.

Hvordan blir hjerteinfarkt diagnostisert?

De medisinske kravene for å stille diagnosen sikkert er at det foreligger en typisk økning av troponin i blod, og at det i tillegg er enten symptomer som gir mistanke om infarkt, typiske forandringer på EKG eller påvist blokkering av blodåre ved røntgen-undersøkelse (PCI).

Hva er Myokardskade?

Begrepet myokardskade brukes når det er bevis (evidence) for forhøyet troponinverdier (cTn) med minst en verdi over 99 persentilen av øvre referansegrense (ULR). Myokardskaden vurderes som akutt dersom det er signifikant stigning og/eller fall av troponinverdiene, se tolkning av troponinstigning på side 4.

Hva er perkutan koronar intervensjon?

PCI er en metode hvor man blokker opp trange partier i hjertets kransårer ved hjelp av et kateter som føres gjennom huden, via en pulsåre til hovedpulsåren, og deretter inn i de trange kransårene.