Hva er viral meningitt?

Er hjernehinnebetennelse sjeldent?

Smittsom hjernehinnebetennelse er heldigvis en forholdsvis sjelden sykdom i Norge med ca. 25 tilfeller årlig de siste årene. Den rammer som oftest barn og ungdom.

Hvor fort dør man av hjernehinnebetennelse?

Hvordan er prognosen? Bakteriell meningitt er en farlig sykdom som har nesten 100 prosent dødelighet hvis den ikke behandles. På tross av behandling er det allikevel noen som dør (5-15 prosent) fordi sykdommen kan utvikle seg svært raskt.

Hvordan får man meningokokk?

10-20 % av alle mennesker er såkalte bærere av meningokokk-bakterier. Det betyr at man har bakterien i halsen i månedsvis uten av man selv blir syk. Selv om den som er bærer ikke blir syk, kan andre bli smittet av bæreren. Smitte skjer via spytt/dråper fra halsen.

Hvilke bakterier kan gi hjernehinnebetennelse?

Bakteriehjernehinnebetennelse skyldes ofte bakteriene Neisseria meningitidis (meningokokker) eller Streptococcus pneumoniae (pneumokokker). Meningokokker finnes i flere typer; A, B, C, Y og W.

Er viral meningitt smittsomt?

Hva er hjernehinnebetennelse? Dette er en infeksjon som rammer hjernehinnene, og er forårsaket av bakterier eller virus. Sykdommen kan smitte gjennom spytt. Dersom noen i nabolaget har hjernehinnebetennelse, er det en viss fare for at de som befinner seg i omgivelsene, kan bli smittet.

Hva er endokarditt?

Endokarditt er infeksjon på hjerteklaffer eller andre indre deler av hjertet. Endokarditt skyldes bakterier i blodbanen (bakteremi) som slår seg ned i de indre delene av hjertet. Her kan infeksjonen gjøre stor skade, særlig på hjerteklaffene.

Hvordan smitter meningokokk?

Smitte. Meningokokker spres ved dråpesmitte og direkte kontakt. Barn og ungdom som oppholder seg på tett befolkede steder, for eksempel. barnehager og militærleire, er spesielt utsatt for å bli meningokokkbærere.

Kan man overleve hjernehinnebetennelse?

De fleste pasienter som overlever hjernehinnebetennelse, blir helt friske. Som regel er prognosen god når behandling blir iverksatt i tide. Likevel vil cirka 15 prosent få varige skader på nervesystemet. Skadene kan være tydelige, men de kan også være så beskjedne at de lett kan overses.

Hvor ofte må man ta hjernehinnebetennelse vaksine?

Vaksinasjon mot meningokokk A, C, W og Y består av en dose. Vaksinasjon mot meningokokk B består av to doser med minst 1 eller 6 måneders mellomrom avhengig av vaksinepreparat. Etter gjennomført vaksinasjon tar det omtrent to uker før vaksinen gir beskyttelse.

Er hjernebetennelse dødelig?

Symptomene kan variere fra de aller letteste til de alvorligste med dødelig utfall. Man kan ha hjernebetennelse med meget alvorlige sykdomstegn som går over uten varige defekter. Kramper og lammelser kan forekomme. Hvis hjernehinnene er angrepet, kommer det også symptomer fra disse, som blant annet nakkestivhet.

Hvordan sjekke nakkestivhet?

Nakkestivhet kan være et tegn på hjernehinnebetennelse, og det anbefales å undersøke for dette. Du undersøker små barn ved å legge en hånd under bakhodet, og løfte hodet når barnet ligger på ryggen og slapper helt av.