Hva er vanlige symptomer på angina?

Hva er symptomer på hjerteinfarkt hos kvinner?

Symptomer på hjerteinfarkt

Smerte, press eller strammende følelse i brystet. Ubehag i nakke, kjeve, skulder, eller øverste del av rygg eller mage. Smerte eller ubehag i en eller begge armer. Kortpustethet.

Hva er høyt blodtrykk for kvinner?

Blodtrykk øker med alderen. Høyt blodtrykk er arvelig.

Blodtrykk og alder.
Alder Gjennomsnittlig blodtrykk kvinner Gjennomsnittlig blodtrykk menn
20-29 120/70 135/72
30-39 120/73 130/77
40-49 128/78 135/83
50-59 138/82 140/86

3 weitere Zeilen

Hvordan føles et lite hjerteinfarkt?

I mange tilfeller føles det som et bånd som strammer rundt brystet. Men bortimot en tredel av alle kvinner, og en fjerdedel av alle menn som får et hjerteinfarkt, har beskjedne eller ingen smerter. Mange opplever bare svak smerte, kvalme, svimmelhet, uvelhet, kaldsvetting.

Hvor lenge kan man gå med hjerteinfarkt?

Hvor godt du kommer deg etter hjerteinfarktet, avhenger av hvor mye av hjertemuskelen som har blitt skadet. De fleste som har gjennomgått et ukomplisert hjerteinfarkt kan gå tilbake til sitt normale aktivitetsnivå i løpet av 6 uker.

Hvor lenge lever man med angina?

En stabil angina pectoris er en tilstand man kan leve med over mange år. Selv om det er ubehagelig og kan legge begrensninger på dagliglivet, er det ikke stor fare for utvikling av hjerteinfarkt selv om risikoen for å få hjerteinfarkt er noe økt.

Hvor lenge varer angina?

Et angina-anfall varer som regel i noen få minutter, i motsetning til infarktsmerter som vedvarer i timer. Vanligvis er også infarktsmertene noe sterkere enn anginasmertene. Anginasmerter lindres ved inntak av nitroglyserin i den akutte fasen av anfallet (nitro-tabletter eller -spray).

Kan man bli kvitt angina?

Dersom du har angina pectoris, så må du behandles med legemiddel. Alle pasienter skal så vidt mulig ha et blodplatehemmende middel – i langt de fleste tilfeller anvendes acetylsalisylsyre. Acetylsalisylsyre tas som tabletter, og behandlingen fortsetter resten av livet.

Hvordan vet du at du har et hjerteinfarkt?

En EKG-undersøkelse vil vise tegn på om du har hjerteinfarkt. Undersøkelsen kan også vise om du har hatt hjerteinfarkt tidligere.

Hva skal man gjøre ved mistanke om hjerteinfarkt?

Ring 113, legevakt eller legekontoret ditt, og de vil sende en ambulanse dersom de tolker tilstanden som mulig hjerteinfarkt. Ikke kjør selv, og anstreng deg minst mulig mens du venter på hjelp. Hvis du har salisylat tilgjengelig (eks. Dispril, Aspirin, Globoid, Albyl-E) bør du ta en slik tablett (160-300 mg).

Hvordan vet man at man har blodpropp?

Symptomer på blodpropp
  • ømhet eller smerter i ben eller armer.
  • varmefølelse.
  • tyngdefølelse og hevelse i lår, ben eller armer.

Er 150 90 høyt blodtrykk?

Høyt blodtrykk regnes som over 150/90 for pasienter over 60 år uten andre sykdommer. Høyt blodtrykk regnes som over 140/90 for pasienter under 60 år uten andre sykdommer. For pasienter med diabetes eller nyresykdommer er målet å få blodtrykket under 140/90. 120/80 eller under er et optimalt, normalt blodtrykk.