Hva er tegn på ADHD?

Hvordan kan jeg teste om jeg har ADHD?

Det finnes ingen enkelt test på ADHD (hyperkinetiske forstyrrelser), noe som gjør det vanskelig å stille en sikker diagnose. Men en rekke ulike undersøkelser kan bidra til å skille ADHD fra lærevansker, adferdsvansker og stemningsforstyrrelser.

Hva er ADD hos jenter?

«Attention deficit disorder», ADD, ble tidligere brukt til å karakterisere symptomer på oppmerksomhetssvikt hos barn, ungdommer og voksne i form av manglende evner til å lytte, konsentrere seg eller å håndtere tid.

Hvor lang tid tar ADHD utredning voksen?

Om utredningen

En ADHD utredning hos psykolog tar mellom 10 og 16 timer avhengig av individuelle faktorer og kompleksitet. Utredningen kan avbrytes underveis hvis psykologen har grunn til å tro at pasientens plager ikke utelukkende skyldes ADHD.

Hvem kan diagnostisere ADHD?

Hvis det er mistanke om ADHD, henviser fastlegen eller psykolog til spesialisthelsetjenesten. For at diagnosen ADHD skal stilles må det gjøres en helhetsvurdering hvor flere faggrupper ofte samarbeider. Diagnosen stilles av en spesialist.

Når kan man finne ut om barnet har ADHD?

Det varierer når man får diagnosen, men de fleste gutter får diagnosen mellom fylte sju og tolvårs alder. Jenter får ofte diagnosen noe senere. Selv om diagnosen ofte stilles i skolealder, så kan barnet ha hatt symptomer på ADHD allerede i barnehagen.

Hva er grunnen til at man får ADHD?

Årsakene til ADHD er ikke fullt ut kjent, men forskere har identifisert flere faktorer som kan spille en rolle ved tilstanden, deriblant lavere mengde dopamin i hjernen, arv og miljøpåvirkning.

Hva går ADHD ut på?

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder eller Hyperkinetisk forstyrrelse på norsk. Symptomene kan i de fleste tilfeller forstås som en nevrologisk forstyrrelse som først og fremst innebærer økt uro, impulsivitet og vansker med oppmerksomhet. ADHD omtales som en tilstand, og ikke en sykdom.

Hvordan starte ADHD utredning?

Det anbefales at foreldre som ønsker en ADHDutredning for sitt barn, tar saken opp med PP-tjenesten via skolen og med fastlegen. Dersom disse kommer fram til at ADHD er en mulig diagnose, henvises saken videre til spesialisthelsetjenesten for barn og unge (BUP).

Hva kjennetegner en person med ADD?

ADD ble før brukt som en variant av ADHD-diagnoser hvor hovedsymptomene var problemer med konsentrasjon og oppmerksomhet, uten hyperaktivitet og impulsitet. Symptomene knyttet til ADD var gjerne problemer med fokusering og gjennomføre oppgaver, dagdrømming og vansker med konsentrasjon.

Hvordan er det å ha ADD?

SYMPTOMER PÅ ADD og ADHD

Vansker med å holde på oppmerksomheten, går fort lei hvis det de driver med ikke er spennende. Gjør slurvefeil og har vansker med å følge instruksjoner. Hører ikke etter, men virker drømmende eller fraværende. Har det rotete rundt seg.

Hvordan få diagnosen ADD?

Det er ikke en spesiell undersøkelse eller test som kan avdekke om man har ADHD. Det er kyndige fagfolk som har formell og reell kompetanse på området som utreder deg for ADHD, dette er ofte en psykolog eller psykiater.