Hva er synshjelpemidler?

Hva er forskjellen på lesebriller og databriller?

Svar: Databriller er brilleglass spesielt tilpasset arbeid ved dataskjerm. Fordi dataskjermen gjerne befinner seg lengre unna bøker e.l. anbefales databriller fremfor lesebriller. Disse brillene gir skarpere nærsyn og lindrer trøtthet, hodepine og stiv nakke.

Hva er prismer i briller?

Prismebrille er en brille hvor det i tillegg til glass som korrigerer brukerens eventuelle brytningsfeil også er slipt inn et prisme. Lysstråler som treffer et prisme bøyes mot prismets basis.

Hvorfor bruker man øyelapp?

Øyelapp, også kalt øyeklaff eller øyeplaster, er en lapp som festes over det ene øyet for å beskytte eller skjule øyet hvis det er skadd, sykt eller mangler, eller for å trene opp synet på det andre øyet.

Hvem kan få dekket briller?

Personer med øyetilstander eller sykdom/lidelse som går utover synet kan i særskilte tilfeller støtte til briller eller kontaktlinser. I tillegg kan personer som har økt risiko for å utvikle amblyopi, eller som har utviklet amblyopi, søke om briller/kontaktlinser til forebygging eller behandling.

Hvor dårlig syn må man ha for å være blind?

Etter en kategorisering gitt av WHO i 1973 (WHO-ICD 10) er en person definert som blind hvis visus er lavere enn 3/60 (0,05) målt på det beste øyet med beste korreksjon.

Hvor nærsynt kan man bli?

Nærsynthet oppdages ofte ved 10-11-årsalderen

Da vil styrken normalt ligge på -1,00 til -1,50. – Nærsyntheten har da oppstått tidligere, men først når man når en viss styrke vil man selv, eller omgivelsene, begynne å reagere på at synet er dårlig.

Hvor mange i Norge har dårlig syn?

3 prosent i den voksne befolkningen har problemer med synet. Blant hjemmeboende eldre over 60 år har en andel på 7 prosent vansker med dagliglivets gjøremål grunnet dårlig syn. To av tre eldre har vært til synskontroll siste 2 år.

Hva er Livsstilsglass?

Med livsstilsglass ser du klart på nært hold og opptil 4 meter, altså det du trenger innendørs. Med livsstilsglass kan du strikke, lese en bok eller se på nettbrett samtidig som du ser på TV, du kan skrive notater samtidig som du følger med på et lerret og du unngår å holde hodet i en unaturlig vinkel.

Hvorfor bruke databriller?

Databriller gir deg en god arbeidsdag foran skjermen

Dårlig syn og feil type briller kan gi deg både slitne øyne, verkende nakke og vondt i hodet. Her kan du lese om hvordan en god databrille kan hjelpe deg med å få en bedre skjermhverdag.

Hva er lesebriller?

En lesebrille er en enkel brille med pluss styrker og er som to forstørrelsesglass foran øynene. Lesebrillen får teksten til å bli større på nært hold og er tenkt som en ekstra brille i tillegg til de personlig tilpasset brillene.

Hva er fri visus?

Fri visus – Angir din synsskarphet uten korrigering, dvs. hvordan du ser uten briller. Denne verdien er ikke noe vi ber deg fylle inn når du bestiller briller.