Hva er symptomer på nyrebetennelse?

Er nyrebetennelse farlig?

Nyrebekkenbetennelse er en alvorlig infeksjonssykdom som krever behandling med antibiotika. De fleste med nyrebekkenbetennelse blir friske. Men nyrebekkenbetennelse er den vanligste årsaken til blodforgiftning, og kan derfor være livsfarlig.

Hvor har man vondt hvis man har vondt i nyrene?

Ved akutt nyrebetennelse kan du ha smerter i området bak i ryggen der nyrene sitter. Ofte har du også forhøyet blodtrykk og hevelser (ødemer), særlig i bena eller omkring øynene. Ved primær nyrebetennelse er symptomene ofte få, og oppdages ofte først når nyrefunksjonen er så dårlig at symptomene preges av nyresvikt.

Er IgA nefritt farlig?

IgAnefritt er en kronisk tilstand, men hos mange er funn av mikroskopiske mengder blod i urinen det eneste unormale funn. Hematuri og proteinuri kan opptre i forbindelse med øvre luftveisinfeksjoner eller annen febersykdom. Forhøyet blodtrykk og nedsatt nyrefunksjon finnes hos 30–40 prosent i løpet av flere tiår.

Er alkohol skadelig for nyrene?

I den tredje fasen, alkoholisk levercirrhose, reduseres leverkapasiteten varig. Alvorlige komplikasjoner oppstår oftere, og disse kan omfatte leversvikt, indre blødninger, forgiftning av hjernen og leverkreft. Alkoholisk leverskade kan også skade nyrene.

Hvordan merker man at man har nyrebekkenbetennelse?

Symptomene utvikler seg gjerne over noen få timer og kan gi:
 • Høy feber.
 • Frostbyger med skjelvinger.
 • Smerter i siden eller bekkenet.
 • Ryggsmerter.
 • Kvalme, oppkast eller diaré
 • Hyppig og smertefull vannlating er vanlig. Urinen kan være grumsete, ha annen farge eller lukte sterkt.

Hva er forskjellen på urinveisinfeksjon og nyrebekkenbetennelse?

De fleste urinveisinfeksjoner starter med at bakterier kommer inn i urinrøret fra urinrørsåpningen. Det kan forårsake blærekatarr (cystitt). Dersom bakteriene sprer seg opp til én eller begge nyrene, kaller vi det nyrebekkenbetennelse (pyelonefritt).

Hvordan kjennes nyrebekkenbetennelse ut?

Nyrebekkenbetennelse er en betennelse i øvre urinveier og i nyrebekkenet. Typiske symptomer er feber, frysninger, flankesmerter, kvalme, brekninger og smerter i korsryggen.

Hva bør man unngå når man har nyrebekkenbetennelse?

Mens blærekatarr kan forebygges ved to enkle grep: Drikke mye og tisse mye, så er det ingen spesielle måter å forebygge nyrebekkenbetennelse på. – Nyrebekkenbetennelse er hos de aller fleste en sjelden sykdom, og forebygges ikke på samme måte som blærekatarr, sier Bærheim.

Hva kommer akutt nyrebekkenbetennelse av?

Akutt nyrebekkenbetennelse er oftest forårsaket av de samme bakteriene som gir urinveisinfeksjon. Den vanligste er tarmbakterien E. coli, men Proteus, Klebsiella og andre bakteriestammer kan også forekomme. De fleste tilfeller av nyrebekkenbetennelse skyldes en oppadstigende infeksjon fra urinblæra og urinlederne.

Hvor kjenner man Nyresmerter?

Symptomer er plutselige sterke smerter som kommer i anfall. Smertene sitter ofte på siden av magen (flankene) og mot ryggen. Smertene er lokalisert til samme side som den affiserte nyren, men kan stråle ned mot lysken. Blod i urinen kan forekomme.

Hvordan merke nyreproblemer?

Symptomer
 • Slapphet og slitenhet som følge av anemi (nedsatt blodprosent) eller opphopning av avfallsstoffer i kroppen.
 • Tap av matlyst, kvalme og brekninger.
 • Hyppig vannlating, særlig om natta.
 • Hevelse i bena og rundt øynene på grunn av væskeopphopning i kroppen.
 • Kløe, lett for å få blåmerker, bleik hud (anemi)