Hva er symptomer på MS?

Hva kan MR av hodet avdekke?

MR av hodet er aktuelt når legen ønsker å utrede sykdom i hjernen, eller søker å utelukke alvorlig sykdom. MR, og til en viss grad CT, brukes for å få nøyaktig informasjon om tilstander i hjernen.

Hva ser du på MR?

​​​MR-undersøkelser gir spesielt god fremstilling av forandringer i muskulatur, bindevev og sentralnervesystemet. I tillegg kan MR fremstille sykdomsforandringer i skjelettet, hjertet, bryster, blodårer, urinveier og bukorganer inkludert tarmsystemet.

Vil MS alltid vises på MR?

1: Å oppdage MS: MR regnes som den beste undersøkelsesmetoden ved mistanke om multippel sklerose (MS). Fem prosent av MS-pasienter vil imidlertid ha skader som ikke oppdages ved hjelp av MR. Fravær av MS-tegn kan dermed ikke helt utelukke en diagnosen.

Hvordan oppleves MS attakk?

Når myelinet er borte, blir nerveimpulsene gjennom området forsinket eller stoppet. Dette kan gi ulike symptomer, avhengig av hvor betennelsen sitter. Ofte vil et attakk merkes bare på den ene siden av kroppen. For eksempel kan en bli nummen, tung, og svak i det ene beinet.

Hvordan merket du MS?

De vanligste tegn på MS er fysiske symptomer som tretthet eller matthet i kroppen, usikker balanse, nummenhet og problemer med synet. Symptomene kan forsvinne etter et akutt attakk, men kan også bli værende. Symptomer som er forbundet med akutte forverringsepisoder, utvikler seg vanligvis i løpet av timer til dager.

Hvor fort utvikler MS seg?

Symptomene utvikles over timer til få dager, og avtar etter uker til måneder, i starten ofte fullstendig, men senere i sykdomsforløpet kun delvis. Sykdomsforløpet varierer mye, fra lette tilfeller med få attakker og uten vesentlig invaliditet til alvorlige tilfeller med rask utvikling av total invaliditet.

Kan man se MS på blodprøve?

Det finnes ingen blodprøver som bekrefter diagnosen. I noen tilfeller gjøres undersøkelse av synsbanene (synsstimuleringstest – visuelt fremkalte responser, VER).

Hva kan man se på MR av hjernen?

Under finner du flere vanlige indikasjoner for å gjøre en MR undersøkelse av hodet:
  • Utredning av hjerneslag.
  • Påvise og vurdere størrelsen av hjerneinfarkt.
  • Påvise og kontrollere hjerneblødning.
  • Utredning og kontroll av hjernesvulst.
  • Utredning ved mistanke om blodpropp i venene i hodet (sinusvenetrombose)

Kan man ta MR av hodet?

MR-undersøkelse av hodet utføres ved mistanke om sykdom eller skade, eller ved kontroll av kjente tilstander hodet. Undersøkelsen kan være aktuell ved utredning av en rekke tilstander.

Hva kan man ikke se på en MR?

En stor fordel med MR fremfor røntgen og CT er at den ikke innebærer røntgenstråler. Enkelte organer og strukturer i kroppen kan ikke fremstilles godt nok med andre metoder enn MR.

Kan man se svulst på MR?

Ofte må det brukes kontrast på CT undersøkelsene for at svulsten skal oppdages (intravenøs kontrast i arteriell og portovenøs fase). Likeledes vil MR-oppdage flere svulster og gi bedre tolkningsmuligheter av sykelige forandringer ved bruk av kontrast. MR er bedre til å påvise svulster i skjelettet enn CT.