Hva er symptomer på kusma?

Hvordan blir man smittet av kusma?

Nærdråpesmitte eller ved direkte kontaktsmitte ved kontakt med spytt fra smittet. Mest smittsom to dager før til 5 dager etter hevelse i spyttkjertler. Langvarig bærerskap forekommer ikke.

Hvorfor får man kusma?

Kusma er forårsaket av et virus (parotis virus). Det er en av de fem barnesykdommene, og er den av barnesykdommene som har den lengste inkubasjonstid – det vil si tiden fra barnet blir smittet til sykdommen bryter ut – opp mot tre uker. Man er smittefarlig allerede en ukes tid før sykdomsutbruddet.

Hvor farlig er kusma?

Selv om kusmavirus fører til en ufarlig sykdom, inngår kusmavaksine i det vanlige vaksinasjonsprogrammet. Dette er fordi 15-30 prosent av guttene som får kusma etter puberteten, kan få testikkelbetennelse (orchitt). Symptomene opptrer typisk 5 til 10 dager etter at betennelsen i spyttkjertelen startet.

Hvor lenge varer kusma?

Immuniteten som vaksinen gir, varer i snitt i 27 år. Men mange mister effekten allerede før åtte år er gått. Mange over 20 år som har blitt vaksinert som barn, er ikke lenger immune mot kusma.

Kan man få kusma selv om man er vaksinert?

Folkehelseinstituttet registrerte bare 12 kusmasyke personer her i landet i 2010. Men selv barn som er vaksinert mot kusma kan bli smittet.

Hvordan smitter poliomyelitt?

Årsak til polio

Polio smitter hovedsakelig gjennom fekal-oral kontakt, det vil si mat og drikke som er forurenset med rester fra avføring. Viruset kan også smitte ved nærdråpesmitte hvis den som er syk hoster på andre personer.

Kan du få kusma flere ganger?

Slik smitter kusma

Gjennomgått infeksjon gir vanligvis livslang immunitet. Du kan derfor ikke få kusma flere ganger.

Hvordan smitter kikhoste?

Sykdommen er svært smittsom og smitter ved dråpesmitte som spres i forbindelse med hoste. Man er smittsom fra man får de første symptomene og gjerne før hosten starter. Syke er smitteførende i cirka tre uker uten behandling.

Hva er den viktigste årsaken til at vi vaksinerer mot kusma?

Det skyldes kusmaviruset og barnet får hovne kjertler, særlig spyttkjertelene i kinnene, men også testikler og andre kjertler. Det vaksineres mot sykdommen i barnevaksinasjonsprogrammet fordi komplikasjoner kan være alvorlige, med hjernehinnebetennelse som i verste fall fører til døvhet eller andre varige skader.

Hvordan starter kyssesyken?

Sykdommen starter ofte med en periode som kan vare fra noen dager til 1-2 uker, hvor du kan føle deg slapp og syk, har nedsatt matlyst, fryser og har hodepine. Deretter kommer de typiske plagene med vondt i halsen, høy feber og hevelser på halsen.

Hvor smittsomt er meslinger?

Meslinger smitter gjennom luften (fjerndråpesmitte) og ved kontakt med væske fra luftveier. Du er smittsom fra de første symptomene oppstår, til 3-5 dager etter at du har fått utslett. Sykdommen er svært smittsom, og det er ingen spesifikk behandling for meslinger.