Hva er symptomene på lupus?

Hvordan vite om man har lupus?

Symptomer ved lupus

Tretthet, slapphet, svimmelhet og leddsmerter er ikke uvanlig. Nesten alle utvikler leddbetennelser og senebetennelser (særlig i fingrene) etter hvert, samt rødt utslett over neserygg og kinn (ofte kalt sommerfuglutslett).

Hva skal til for å få diagnosen lupus?

Hva er systemisk lupus erytematosus (SLE)?

Det finnes ingen enkelt test for å stille diagnosen, og sykdommen må påvises gjennom å kombinere symptomer, tegn og resultater av laboratorieprøver. Tidlig diagnose er viktig fordi behandling kan redusere både sykelighet og risiko for fortidlig død.

Hva er lupus antikoagulant?

Ved vedvarende høye utslag i lupus antikoagulant, særlig i kombinasjon med kardiolipin- og beta-2 glykoprotein antistoff (trippel-positiv) foreligger økt risiko for blodpropper. Forebyggende behandling anbefales (Tektonidou MG, 2019, EULAR). Kan forebygge arterielle embolier (i pulsårer).

Hvordan finne ut om man har fibromyalgi?

Fibromyalgi er en kronisk smertetilstand i muskler og skjelett. For å få diagnosen fibromyalgi må man ha hatt muskelsmerter i store deler av kroppen i minst 3 måneder. Legen må også finne 11 av 18 trykkømme punkter, og andre sykdommer (som for eksempel leddgikt og lavt stoffskifte) må utelukkes.

Hvor lenge lever man med lupus?

Likevel er det mange med sykdommen som dør tidlig, forklarer Lerang. – Selv om de lever i ti år med sykdommen sin, er det fremdeles mange tapte leveår fordi noen får sykdommen så tidlig, sier hun.

Hvor farlig er lupus?

Lupus rammer kvinner ni ganger så ofte som menn.

Lupus kan ramme mange forskjellige organer, og derfor kan det være vanskelig å sette riktig diagnose. Sykdommen er også kalt SLE (Systemisk Lupus Erythematosus) og er en alvorlig, farlig og sterkt invalidiserende sykdom, som i verste fall kan være dødelig.

Hvilke blodprøver tas ved lupus?

Det blir tatt en rekke blodprøver som for eksempel kan vise funn av antistoff, høy senkningsreaksjon og lavt antall hvite blodceller og blodplater. Urinprøve er en del av rutineundersøkelsen. I tillegg er det ofte nødvendig med røntgenbilde og vevsprøver fra affiserte organer, som for eksempel hud eller nyre.

Hvordan ser lupus ut?

Det er velavgrensede områder med rødt utslett som er fortykket og det er noe skjellig. Utslettet kan ramme kinn og nese, og danner et sommerfugl lignende utslett som er typisk for lupus. Utslettet brer seg og etterlater arr områder.

Kan man bli frisk av lupus?

Lupus er en kronisk sykdom, hvilket betyr at man aldri blir helt frisk. Takket være stadig bedre behandling og tidligere oppdagelse av sykdom kan imidlertid de fleste lupuspasienter i dag leve et relativt normalt liv.

Hva hjelper mot lupus?

Det finnes ingen behandling som kan kurere lupus, men det finnes ulike typer medisiner som kan dempe betennelsene som følger sykdommen. For å unngå varige skader er det veldig viktig å komme raskt i gang med behandling, særlig hos dem som har nyrebetennelse eller betennelse i andre indre organer.

Hva er Bindevevsbetennelse?

Bindevevssykdommer er en gruppe kroniske revmatiske sykdommer som kan gi betennelse i flere av kroppens organer. Systemisk lupus erythematosus (SLE), Sjøgrens syndrom, Systemisk sklerose og blandet bindevevssykdom (mixed connective tissue disease – MCTD) er alle eksempler på bindevevssykdommer.