Hva er prostatahyperplasi?

Hva kan gjøres med forstørret prostata?

Den vanligste operasjonen kalles transuretral reseksjon av prostata, eller TUR-P. Det fjerner blokkeringen som skyldes din forstørrede prostata, slik at du kan late vannet raskere og enklere. Symptomer bedres for 9 av 10 menn som får denne operasjonen.

Hvordan fjerner man prostata?

Operasjonen utføres for å fjerne prostatakreft. Operasjonen blir gjort laparoskopisk, det vil si kikkhullsmetode, og du vil få 5-6 små snitt på magen. Urologen opererer ved å føre instrumenter gjennom disse små snittene og så fylles bukhulen med gass. Gassen vil bli tømt ut når operasjonen er ferdig.

Hva er Prostatisme?

Prostatisme er en fellesbetegnelse for vannlatningsforstyrrelsene ved prostatahyperplasi.

Hvilken hensikt har prostata?

Prostata er en del av det mannlige forplantningssystemet. Det er en liten, rundt kjertel som befinner seg foran endetarmen og like under urinblæren. Dens hovedfunksjon er å frigjøre væske til urinrøret under sæduttømningen, ejakulasjonen.

Hvorfor sjekke prostata?

Prostataundersøkelse er en helsesjekk som gjør det mulig å oppdage prostatakreft tidlig. Årlig prostatasjekk er veldig viktig for menn i en viss alder eller menn som er i risikogrupper. Prostatakreft gir ofte ikke symptomer, selv om enkelte kan oppleve problemer med hyppig vannlating og svak stråle.

Er det farlig med forstørret prostata?

Ettersom menn blir eldre, kan prostatakjertelen blir større. Dette kan forårsake plager, for eksempel nattlig vannlating. Men en forstørret prostata er vanligvis ikke et alvorlig helseproblem. Du kan drøfte eventuelle plager med legen før du bestemmer deg for behandling.

Kan prostata bli mindre?

5-alfa-reduktase-hemmere. 5-alfa-reduktase-hemmerevirker ved å blokkere hormoner som stimulerer prostata i å vokse. Etter at du har tatt denne type legemiddel i noen måneder, kan prostata skrumpe til om lag 30 prosent. Dette gjør det enklere for urinen å passere.

Hva er forstørret prostata symptomer?

Typiske lagringssymptomer er plutselig og sterk trang til vannlating, hyppig vannlating med små volum, nattlig vannlating og urinlekkasje. Typiske tømmingssymptomer er vansker med å komme i gang med vannlatingen, svak stråle, følelse av ufullstendig tømming, behov for å presse/trykke og etterdrypping.

Kan man operere bort prostata?

Kirurgisk fjerning av prostatakjertelen (radikal prostatektomi) er et helbredende behandlingstilbud for kreft lokalisert i prostata. I økende grad vurderes operasjonen også når svultsen har vokst gjennom prostatakapselen. I disse tilfeller vil det ofte være aktuelt med tilleggsbehandling.

Hva koster en prostata operasjon?

Hva koster en prostatakreftoperasjon hos dere? – Prisen vil være cirka 170.000 kroner. En del av prostatakreft-pasientene vil trolig ha privat helseforsikring.

Er prostata kreft farlig?

De fleste prostatakreftsvulster vokser sakte. Mange menn lever i årevis uten symptomer, og noen trenger aldri behandling. Imidlertid er prostatakreft en alvorlig sykdom hvis den sprer seg til andre organer eller skjelettet. Legen vil kunne vurdere prognosen utfra spredning og veksthastighet.