Hva er Posttrombotisk syndrom?

Hva er venøs?

I systemkretsløpet er det venøse blodet det mørke og oksygenfattige blodet som går i venene, i motsetning til det lyserøde og oksygenrike blodet som går i arteriene, arterielt blod. I lungekretsløpet vil det venøse blodet som går fra lungene til hjertet være lyserødt og oksygenrikt.

Hvordan se forskjell på arterie og vene?

Arterier. Tverrsnitt av en vene (til høyre) og en arterie (til venstre). Venene har større diameter og tynnere vegg enn arteriene og fungerer derfor som et lager for blodet i kroppen. I venene har blodet mindre fart og blodtrykk enn i arteriene.

Hvordan er vener bygd opp?

Veggene i venene er i hovedtrekk bygget opp på samme måte som arteriene, med tre lag: tunica intima, det innerste laget som består av celler (plateepitel) tunica media, det midterste laget, som består av ett eller to lag glatt muskulatur med bindevev. Dette laget er vesentlig tynnere i venene enn i arteriene.

Hva er Stasedermatitt?

Stasedermatitt forårsakes av nedsatt tilbakestrømning av blod fra bena til hjertet. Utslettet begynner som tørr kløende hud, og kan utvikle seg til hissig rødt og væskende eksem. Huden blir etter hvert brunlig misfarget. Stasedermatitt er knyttet til åreknuter, hevelse i bena og leggsår.

Hva er årsaken til ødemer?

Ved ubalanse mellom filtrasjon og reabsorpsjon av væske mellom blodkar og vev, og ved redusert lymfedrenasje slik at væsken ikke unnslipper interstitiet, oppstår ødem. Ødem er oftest en følgetilstand til andre sykdommer som hjertesvikt eller nyresvikt.

Hva er Venepunksjon?

Venepunksjon er punksjon av en vene med en nål for å ta ut en blodprøve, eller for å sprøyte noe inn, for eksempel legemidler, næringsstoffer, blod, bloderstatningsstoffer eller røntgenkontrastmidler.

Hvem får venøse sår?

Hvem får sykdommen? Venøse leggsår er det mest alminnelige av alle typer leggsår. Flere kvinner enn menn, og flere eldre får venøse leggsår.

Hvordan se om en blodgass er venøs?

Gjennomføring
  1. Identifiser pasienten med navn og fødselsnummer.
  2. Utfør håndhygiene, og ta eventuelt på hansker.
  3. Sett stasen lett på, og lokaliser et egnet stikksted. …
  4. Løsne stasen og vask huden, la stikkstedet tørke. …
  5. Stram stasen og utfør venepunksjonen.
  6. Straks blodet renner godt i prøverøret løsnes stasebåndet.

Hva kalles blodårene som forsyner hjertemuskelen med blod?

Arteriene bringer oksygenrikt blod ut til kroppens vev. Vener bringer oksygenfattig blod tilbake til hjertet.

Hva heter blodårene som forsyner hjertemuskelen med blod?

Fra aorta går det også noen små blodårer av som forsyner selve hjertemuskelen med blod. Også mellom hovedkamrene og blodårene ut av hjertet er det klaffer. Mellom høyre ventrikkel og pulmonalarterien sitter pulmonalklaffen, og mellom venstre ventrikkel og aorta sitter aortaklaffen.

Hvordan kan du undersøke og finne ut om en åre er en arterie eller vene?

Det eneste stedet man kan se arterier er på øyebunnen. Man må da bruke et oftalmoskop. Det gule området i midten av bildet er synsnervehodet hvor alle nervefibrene samles til synsnerven.