Hva er PMR sykdom?

Hva er revmatiske lidelser?

Revmatiske sykdommer er en fellesbetegnelse på et stort antall sykdommer som angriper ledd, muskler, senehinner, nerver, hud, lunger, slimhinner og andre organer.

Hvordan påvise polymyalgia rheumatica?

Diagnosen polymyalgia rheumatica stilles ved hjelp av klinisk undersøkelse og etter påvisning av forhøyet senkningsreaksjon. Ved arteritis temporalis vil man i tillegg oftest forlange positiv histologi (arteritt) ved temporalisbiopsi.

Er temporalisarteritt farlig?

Omkring 5% kan få et varig synstap. Noen kan få betennelse i andre blodårer i hodet eller armene. Derfor er temporalisarteritt regnet som en mer alvorlig sykdom enn polymyalgia revmatika.

Hvordan leve med polymyalgia rheumatica?

Behandling. PMR er kronisk og det finnes ingen kur, men behandling kan holde sykdommen i sjakk. Behandling består vesentlig av kortikosteroider. Dette kan føre til øket vekt, benskjørhet, høyt blodtrykk, diabetes og grå stær, så det er viktig at man sees av en lege ofte.

Når brenner polymyalgia ut?

Polymyalgia revmatika er som regel en selvbegrensende sykdom, som ved riktig behandling sjelden gir vedvarende skader. Sykdommen brenner vanligvis ut ila. 1-2 år, men noen plages lenger. Tilbakefall er ikke uvanlig.

Hva er årsaken til revmatisme?

Årsaken til revmatisme er som oftest ukjent. Faktorer som arv, miljø og livstil er viktige for utviklingen. Revmatisme er klassifisert som en autoimmun sykdom. Disse sykdommene oppstår fordi immunforsvaret oppfatter noe i kroppen som fremmed og starter å produsere antistoff mot bestemte deler av kroppens eget vev.

Hva er polymyositt?

Polymyositt er en alvorlig revmatisk sykdom som angriper kroppens muskler. Symptomene utvikler seg gradvis over tre til seks måneder. De første plagene er ofte muskelsvakhet i hofte- og skuldermusklene. Lår og overarmer kan også svekkes, og mange får smerter og ubehag i disse musklene.

Hva er symptomer på revmatisme?

Symptomene er svært varierende. Raskt økende stivhet i ledd eller muskler, leddhevelser eller ny sykdomsfølelse med utmattelse eller nattesvette kan være tegn på betennelsesaktig revmatisk sykdom. Blodprøver kan da vise tegn på revmatisk betennelse og iblant spesielle utslag av betydning for nærmere diagnose.

Hva skjer hos revmatolog?

Spesialisten i revmatologi vil under legekonsultasjonen høre om ditt helsemessige hovedproblem for tiden og særlig om revmatiske symptomer. Videre undersøkelser og vurderinger kan delvis bli styrt av hva du forteller, men legen vil stille flere spørsmål og gjøre undersøkelser som å sjekke ledd og indre organer.

Hva sjekker en revmatolog?

Legen vil undersøke leddene og ryggen din, måle blodtrykk og lytte på hjerte og lunger. Legen vil også ofte bruke ultralyd for å vurdere leddene dine. Det kan være nødvendig med ytterligere undersøkelser som for eksempel røntgen eller MR-undersøkelser.

Hva er Polyartritt?

Polyartritt er en betennelsestilstand som angriper flere ledd. Polyartritt kan forekomme ved forskjellige sykdommer, for eksempel ankyloserende spondylitt (Bekhterevs sykdom), giktfeber, leddgikt og systemisk lupus erythematosus.