Hva er Pankolitt?

Hvem kan få ulcerøs kolitt?

bakterieinfeksjoner i tarmen eller Crohns sykdom som er en annen kronisk inflammatorisk tarmsykdom. Ulcerøs kolitt påvises oftest blant personer i alderen 15-40 år, men både barn og eldre mennesker kan noen ganger utvikle sykdommen. Sykdommen angriper menn og kvinner like hyppig.

Hvor lenge varer ulcerøs kolitt?

Med ulcerøs kolitt har du gode perioder, og du har dårlige perioder. 8 av 10 pasienter vil oppleve perioder på opptil mange år hvor sykdommen er i ro. Sykdommen kan være begrenset til endetarmen, men den kan også spre seg opp i venstre side av tykktarmen. I alvorlige tilfeller kan den omfatte hele tykktarmen.

Hva er tarmsykdommer?

Mage-/tarmsykdommer er fellesbetegnelse på sykdommer som rammer mage-/tarmsystemet. Dette er et sammensatt organsystem, og dermed er det en lang rekke svært ulike tilstander som kan forekomme.

Hva er Totalkolitt?

Hvis sykdommen kun er lokalisert i rek- tum (endetarmen), kalles den proktitt. Når sykdommen strekker seg lenger opp i tykktarmen, til bøyningen under venstre ribbenskant (venstre flexur), betegnes sykdommen som venstresidig. Hvis hele tykktarmen er angrepet av sykdommen, kalles dette for totalkolitt.

Kan en ha betennelse i tarmen som går over av seg selv?

Mikroskopisk kolitt er en betennelse i tykktarmen. Den finnes i to varianter: Lymfocytær og kollagen. Tilstanden kan gå tilbake av seg selv, men gjenoppstår ofte.

Hva kan utløse ulcerøs kolitt?

Vi vet ikke sikkert hva som forårsaker ulcerøs kolitt. Men en antagelse er at immunsystemet trigges av bakterier i tarmen selv om disse bakteriene ikke gjør noen skade. Sykdommen kan også være delvis arvelig.

Hva er årsaken til ulcerøs kolitt?

Den eksakte årsaken til at noen får ulcerøs kolitt er fortsatt ukjent. Både arv og miljøfaktorer kan øke risikoen for å utvikle sykdommen. Forekomsten av ulcerøs kolitt øker, noe som tyder på at miljøfaktorene kan være viktige.

Hvordan finne ut om man har ulcerøs kolitt?

Diagnosen ulcerøs kolitt settes ved at legen vurderer sykehistorie, symptomer og gjør ulike laboratorie-tester og fysiske undersøkelser. Det er viktig å utelukke andre sykdommer som gir lignende symptomer (for eksempel Crohns sykdom) og visse infeksjoner før den endelige diagnosen settes.

Hva er verst av Crohns og ulcerøs kolitt?

Crohns sykdom angriper i første rekke nedre del av tynntarmen, men tilstanden kan også finnes i tykktarmen og andre deler av fordøyelseskanalen. Ulcerøs kolitt forekommer bare i tykktarmen, ofte bare i endetarmen eller nedre del av tykktarmen. Crohns sykdom er karakterisert ved perioder med magesmerter og diaré.

Er ulcerøs kolitt alvorlig?

Akutt alvorlig eller fulminant ulcerøs kolitt er fortsatt en farlig tilstand, som kan være livstruende dersom ikke adekvat behandling igangsettes raskt. Før 1950 var dødeligheten ved akutt alvorlig kolitt opp mot 70 %.

Kan man bli frisk av ulcerøs kolitt?

Der det initiale sykdomsforløpet er klassifisert som inflammatorisk eller strikturerende, vil et senere tilbakefall være av samme type hos 70 % av pasientene (20). Siden ulcerøs kolitt er lokalisert til tykktarmen, kan sykdommen helbredes ved kolektomi med ileostomi eller ileoanal anastomose.