Hva er organisk sykdom?

Hva er organisk psykose?

Akutte organiske psykoser skyldes at man har fått en skadelig påvirkning av hjernen, f. eks. på grunn av en alvorlig infeksjonssykdom, et rusmiddel som kokain eller ved alkoholabstinens. Psykosen oppstår plutselig, og man har vansker med å orientere seg med hensyn til tid og sted.

Hva er en affektiv lidelse?

Affektiv lidelse er en psykisk lidelse der endringer i stemningsleie i form av fortvilelse, opphisselse eller oppstemthet er fremtredende. Affektive lidelser omfatter psykiske lidelser som er kjennetegnet ved depresjon og oppstemthet (hypomani).

Hva er et nervesammenbrudd?

Nervesammenbrudd er en populærbetegnelse for en akutt psykisk reaksjon vanligvis kjennetegnet ved – i alle fall subjektivt sett – relativt markerte symptomer, for eksempel angst, fortvilelse, forvirring og gråt.

Hva er selvopplevelse?

Depersonalisasjon handler om at noe ved en selv føles fremmed, «frakoblet» eller uvirkelig. Det kan for eksempel føles som om man er i en drøm, som om man observerer seg selv og sin egen kropp utenfra, som om kroppen er fremmed, og som om man er frakoblet sine egne følelser.

Er SR og CRP det samme?

CRP og SR. C-reaktivt protein (CRP) og senkningsreaksjonen (SR) er etterspurte laboratorietester som brukes for å evaluere om det er en betennelsesreaksjon i kroppen.

Hva er forskjellen på SR og CRP?

Senkningsreaksjonen ble tidligere brukt mye som et infeksjonsmål, men senkningen er i dag delvis erstattet av en prøve som kalles CRP ved akutte infeksjoner. CRP stiger raskere ved infeksjoner enn SR, og den normaliseres tidligere.

Hva er kognitiv lidelse?

Symptomer på kognitive lidelser varierer i henhold til type, men generelt er det problemer med hjernens evne til å behandle og huske informasjon. Noen av symptomene er problemer med korttidshukommelsen, uorganisert tankegang og andre fysiske og psykiske problemer.

Hvilke ulike former for psykoser finnes?

Hva er kriteriene for de ulike psykoselidelsene?
  • Schizofreni.
  • Paranoide psykoser (langvarige vrangforestillingslidelser)
  • Akutte og forbigående psykoser.
  • Akutte schizofrenilignende psykoser.
  • Schizoaffektive psykoser.
  • Uspesifiserte psykoser.

Hvilke typer psykoser har vi?

Forløp
Type psykose Stikkord
Schizofreni Hallusinasjoner, vrangforestillinger, affektmatthet, apati, desorganisering
Paranoide psykoser Vrangforestillinger, oftest om forfølgelse
Akutte og forbigående psykoser Oppstår plutselig, forvirring, sterk angst og uro, blandede symptomer

5 weitere Zeilen

Hva er forskjellen på psykose og schizofreni?

Typiske symptomer på schizofreni er vrangforestillinger, hallusinasjoner og tankeforstyrrelser. På fagspråket omtales disse symptomene som «positive» symptomer. Under en psykotisk episode kan du ha oppfatninger som ikke stemmer overens med virkeligheten (vrangforestillinger).

Hva betyr det å være affektiv?

Affektiv betyr følelsepreget. Begrepet brukes om det som har med affektene eller følelsene å gjøre.